การท่องเที่ยว จ.ชัยภูมิ

การท่องเที่ยว จ.ชัยภูมิ

ข้อมูลทั่วไป : ชัยภูมิ เป็นเมืองที่เกิดขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยมีฐานะเป็นเมืองขึ้นของเมืองนครราชสีมาคู่กับเมืองบุรีรัมย์ มาปรากฏชื่อทางประวัติศาสตร์อีกครั้ง ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ได้มีชาวเมืองเวียงจันทน์มีนายแลเป็นหัวหน้าพากันมาตั้งหลักปักฐานในบริเวณที่เรียกว่า โนนน้ำอ้อม และคงใช้ชื่อเมืองตามเมืองเดิมว่าชัยภูมิ ในสมัยสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ใน พ.ศ. 2369 เจ้าอนุวงศ์เวียงจันทน์ ก่อการกบฎยกกองทัพเข้ามาตีเมืองนครราชสีมาและหัวเมืองรายทาง นายแลเจ้าเมืองชัยภูมิได้ยกไพร่พลไปสมทบกับกำลังของคุณหญิงโม ตีทัพของเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทน์แตกพ่ายไปได้ สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คุณหญิงโมเป็นท้าวสุรนารี และให้นายแลเป็นพระยาภักดีชุมพล เจ้าเมืองชัยภูมิคนต่อมาที่สืบเชื้อสายมาจากพระยาภักดีชุมพล (แล) ก็ยังคงใช้ราชทินนามว่า พระยาภักดีชุมพล

ในปัจจุบัน ชัยภูมิเป็นจังหวัดที่น่าท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของภาคอีสาน ผลิตภัณฑ์พื้นเมืองที่มีชื่อเสียงของจังหวัดชัยภูมิคือ ผ้าไหม ผ้าฝ้าย มัดหมี่ หมอนขิต ผ้าขิต และสินค้าเมืองที่ทำจากผ้าทอมือ เป็นต้น

 


การเดินทาง :

รถยนต์
จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ผ่านรังสิตวังน้อย จนถึงสามแยกจังหวัดสระบุรี เลี้ยวขวาไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) แล้วแยกซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 201 ที่อำเภอสีคิ้ว อำเภอด่านขุนทด เข้าสู่จังหวัดชัยภูมิ รวมระยะทางประมาณ 342 กิโลเมตร

จากจังหวัดนครราชสีมา เดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ-ขอนแก่น) ผ่านตำบลจอหอ เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 205 ผ่านอำเภอโนนไทย ตรงไปจนถึงสี่แยกตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส เลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 201 เข้าสู่จังหวัดชัยภูมิ รวมระยะทาง 119 กิโลเมตร

รถโดยสาร
บริษัทขนส่ง จำกัด เปิดบริการเดินรถ กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ ทุกวัน ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่ สถานีขนส่งสายตะวันออกเฉียงเหนือ ถนนกำแพงเพชร 2 โทร. 936-2852-66

รถไฟ
จากสถานีรถไฟกรุงเทพฯ (หัวลำโพง) มีรถด่วน รถเร็ว กรุงเทพฯ-หนองคาย บริการทุกวันโดยลงที่สถานีบัวใหญ่ จากนั้นสามารถต่อรถโดยสารประจำทางที่สถานีเดินรถไปอีก 51 กิโลเมตร รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ แผนกบริการเดินทาง การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 223-7010, 223-7020

เครื่องบิน
บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ยังไม่มีบริการเที่ยวบินไปจังหวัดชัยภูมิ หากประสงค์จะเดินทางไปโดยเครื่องบินจะต้องลงที่จังหวัดขอนแก่น จากนั้นสามารถต่อรถโดยสารจากจังหวัดขอนแก่นย้อนกลับเข้าชัยภูมิ ระยะทางประมาณ 150 กิโลเมตร หรือจะลงที่จังหวัดนครราชสีมา แล้วต่อรถโดยสารเข้าจังหวัดชัยภูมิ ประมาณ 119 กิโลเมตร รายละเอียดติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 280-0060, 628-2000

ระยะทางจากอำเภอเมืองไปยังอำเภอและกิ่งอำเภอต่างๆ
- อำเภอบ้านเขว้า 13 กิโลเมตร
- อำเภอหนองบัวระเหว 33 กิโลเมตร
- อำเภอดอนสวรรค์ 38 กิโลเมตร
- อำเภอจัตุรัส 39 กิโลเมตร
- อำเภอแก้งคร้อ 45 กิโลเมตร
- อำเภอหนองบัวแดง 53 กิโลเมตร
- อำเภอบำเหน็จณรงค์ 58 กิโลเมตร
- อำเภอภูเขียว 77 กิโลเมตร
- อำเภอบ้านแท่น 81 กิโลเมตร
- อำเภอภักดีชุมพล 85 กิโลเมตร
- อำเภอเกษตรสมบูรณ์ 90 กิโลเมตร
- อำเภอเทพสถิต 105 กิโลเมตร
- อำเภอคอนสาร 125 กิโลเมตร
- กิ่งอำเภอเนินสง่า 30 กิโลเมตร


อาณาเขตและการปกครอง :

ทิศเหนือ จดจังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดขอนแก่น
ทิศใต้ จดจังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันออก จดจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันตก จดจังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดลพบุรี

ชัยภูมิอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 342 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 12,778.287 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองเป็น 14 อำเภอ 1 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมืองชัยภูมิ อำเภอบ้านเขว้า อำเภอคอนสวรรค์ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ อำเภอหนองบัวแดง อำเภอจัตุรัส อำเภอภูเขียว อำเภอบำเหน็จณรงค์ อำเภอบ้านแท่น อำเภอแก้งคร้อ อำเภอคอนสาร อำเภอเทพสถิต อำเภอหนองบัวระเหว อำเภอภักดีชุมพล และกิ่งอำเภอเนินสง่า

 

ข้อมูลทั่วไป :

อุทยาน แห่งชาติตาดโตนตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอเมือง ทางทิศเหนือของจังหวัดชัยภูมิ ลักษณะทางธรณีวิทยาประกอบด้วยหินปูนและหินดินดาน โดยเฉพาะบริเวณน้ำตกตาดโตน ประกอบด้วยลานหินที่กว้างใหญ่และสวยงาม ป่าไม้เป็นป่าจำพวกป่าดิบแล้งและป่าเต็งรัง

อุทยานแห่งชาติตาดโตน มีเนื้อที่ประมาณ 217.18 ตารางกิโลเมตร หรือ 134,737.50 ไร่


การเดินทาง :

จากตัวจังหวัดชัยภูมิเดินทางไปทางทิศเหนือ ตามทางหลวงหมายเลข 2051 จากตัวเมืองถึงที่ทำการอุทยานฯ ระยะทางประมาณ 21 กิโลเมตร ถนนราดยางตลอดสาย


สิ่งอำนวยความสะดวก :

ผู้ประสงค์จะเข้าพักในบริเวณอุทยานฯ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและจองบ้านพักล่วงหน้าได้ที่ กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ บางเขน กรุงเทพฯ โทร. 579-7223, 5795734


ลักษณะภูมิประเทศ :

อุทยานแห่งชาติตาดโตน มีพื้นที่อยู่บนเทือกเขาภูแลนคา มีพื้นที่ประมาณ 1 ใน 4 ของเทือกเขาภูแลนคา โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงมีเทือกเขาล้อมรอบที่ราบเอาไว้ ตอนกลางเป็นหุบเขากว้างใหญ่ เทือกเขาที่ล้อมรอบนี้ประกอบไปด้วย ภูเกษตร ภูดี ภูหยวก เป็นต้น ซึ่งเป็นต้นน้ำต้นกำเนิดของน้ำตกตาดโตน โดยจะไหลมารวมกันเป็นห้วยปะหางและไหลผ่านตัวอำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ


ลักษณะภูมิอากาศ :

สภาพภูมิอากาศของอุทยานแห่งชาติตาดโตน แบ่งออกเป็น 3 ฤดูกาล คือ
ฤดูร้อน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม อากาศค่อนข้างร้อน ซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมไปเที่ยวน้ำตก
ฤดูฝน ระหว่างเดือนมิถุนายน-กันยายน น้ำตกตาดโตนจะมีน้ำมากดูสวยงาม
ฤดูหนาว ระหว่างเดือนตุลาคม-มกราคม อุณหภูมิต่ำสุดในเดือนธันวาคม เฉลี่ยประมาณ 13 องศาเซลเซียส


พันธุ์ไม้และสัตว์ป่า :

สภาพป่าโดยทั่วไปเป็นป่าดงดิบแล้ง ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่บริเวณริมน้ำลำธาร หุบเขาและยอดเขา พันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ มะเกลือ ตะเคียนหนู ตะเคียนทอง และตะแบก เป็นต้น อีกส่วนหนึ่งเป็นป่าเต็งรัง ซึ่งขึ้นอยู่บริเวณเทือกเขา พันธุ์ไม้ที่สำคัญได้แก่ เต็ง รัง พลวง กระบก และกระโตน ส่วนไม้พื้นล่างที่สำคัญได้แก่ หญ้าเพ็ก และลูกไม้ต่างๆ

สัตว์ป่าส่วนใหญ่เป็นสัตว์ขนาดเล็ก ได้แก่ กระรอก กระแต นกชนิดต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว ซึ่งอยู่ไม่ห่างกันนักกับอุทยานแห่งชาติตาดโตน

จุดเด่นที่น่าสนใจ :

น้ำตกตาดโตน
เป็นจุดเด่นที่สำคัญที่สุดของอุทยานฯ เพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิ ห่างจากตัวจังหวัดไปทางทิศเหนือ 21 กิโลเมตร มีทางลาดยางจนถึงตัวน้ำตก ด้านบนของตัวน้ำตกเป็นลานหินกว้างประมาณ 50 เมตร และยาวไปตามลำน้ำประมาณ 300 เมตร ทำให้น้ำไหลลาดมาตามลานหิน มีแอ่งที่สามารถเล่นน้ำได้เป็นจุดๆ และไหลลงมาตกที่หน้าผาเป็นน้ำตกตาดโตนซึ่งมีความสูงประมาณ 6 เมตร กว้าง 50 เมตร ในฤดูฝนน้ำตกจะมีน้ำมากเต็มหน้าผา นักท่องเที่ยวนิยมเล่นน้ำที่นี่เพราะไม่ลึกและมีความปลอดภัย ที่ทำการอุทยานฯก็ตั้งอยู่ใกล้กับตัวน้ำตกแห่งนี้

ศาลเจ้าพ่อตาดโตน (ศาลปู่ด้วง)
อยู่ที่บริเวณน้ำตกตาดโตน เป็นที่เลื่อมใสและเคารพสักการะของชาวจังหวัดชัยภูมิ เนื่องจากปู่ด้วงเป็นคนรุ่นเดียวกันกับเจ้าพ่อพระยาแล(เจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดชัยภูมิ) แต่ปู่ด้วงท่านชอบใช้ชีวิตสันโดษ ชอบความสงบ เที่ยวเดินไปในป่าตลอดเทือกเขาแลนภูคา และมีความรู้ในเรื่องสมุนไพร ช่วยเหลือชาวบ้านที่ป่วยไข้ ประกอบกับใช้ความรู้ในทางเวทมนตร์คาถา จนเป็นที่เลื่องลือเลื่อมใสของชาวบ้าน แม้ท่านจะเสียชีวิตไปนานแล้ว แต่ศรัทธาของชาวบ้านยังคงมีอยู่

น้ำตกตาดฟ้า
เป็นน้ำตกขนาดเล็กอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของเขตอุทยานฯ ห่างจากตัวจังหวัดชัยภูมิประมาณ 23 กิโลเมตร เดินทางไปตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 201 ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร ถึงบ้านไทรงาม แล้วแยกซ้ายมือไปตามถนน ร.พ.ช.ซึ่งเป็นทางลูกรัง ถึงบ้านนาวังแก้ว แยกขวามือไปน้ำตกระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร

ผาเกิ้งและพระพุทธชัยภูมิพิทักษ์
เป็นจุดสูงสุดของถนนสายชัยภูมิ-อำเภอหนองบัวแดง บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 27 เป็นจุดชมวิวที่สวยงามมาก มองไปทางทิศเหนือจะเห็นตัวอำเภอหนองบัวแดงและเทือกเขาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว ที่บริเวณผาเกิ้งจะมีพระพุทธรูปคู่เมืองจังหวัดชัยภูมิ ปางห้ามญาติสูงประมาณ 14 ศอก หันหน้าไปทางหน้าผาทิศเหนือ

 

 

                                                  แผ่นที่ จ.ชัยภูมิ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน น้ำตกตาดโตน แหล่งท่องเที่ยวของชัยภูมิความเห็น (1)

Meecup
IP: xxx.242.176.233
เขียนเมื่อ 

ว้าว ได้ที่เที่ยวเยอะเลย