GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

บันทึกย้อนหลัง...สัมมนาที่ กทม.

ความรู้
                                                สัมมนาที่กรุงเทพฯ

 

     เมื่อวันที่ 2829 ก.ย. 2548   ผมได้ไปร่วมกิจกรรมตลาดนัดความรู้ที่ ต.ในคลองบางปลากด จ.สมุทรปราการ กับพี่ภีม   พี่แหม่ม พี่แป้น และเครือข่ายกลุ่มองค์กรการเงินชุมชนของจังหวัดลำปาง สมุทรปราการ ตราด สงขลา และนครศรีธรรมราช  และมีการสัมมนาที่ ม.ราชภัฎสวนดุสิต เป็นการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆ ในการบริหารจัดการเงินในชุมชนของคณะกรรมการในชุมชนของจังหวัดต่างๆ

 

            ผมมีความประทับใจเกี่ยวกับคำว่าความรู้ที่พี่ภีมได้กล่าวไว้ว่า ความรู้ในการจัดการบริหารงานเกี่ยวกับชุมชนนั้นจะต้องประกอบไปด้วย คุณธรรม และการนำไปปฏิบัติได้จริง คือ ความรู้นั้นจะต้องเป็นสิ่งที่เอามาใช้ได้จริง แล้วก็ต้องนำไปปฏิบัติจริงๆไม่ใช่ความรู้ที่มีมาแล้วหรือรู้มาแล้วไม่ได้เอาไปใช้เพียงแต่เก็บไว้เก็บไว้บนชั้นหนังสือ

 

            จากความหมายขั้นต้น ในความเข้าใจของผม ผมมีความรู้สึกว่าความรู้ที่พี่ภีม

 

กล่าวถึงนั้น เป็นความรู้ที่กล่าวถึง กระบวนการ ขั้นตอนการนำไปใช้  ใช้อย่างไร เมื่อใด

 

และจะนำไปแก้ปัญหาในรูปแบบใด ความรู้ในที่นี้นั้นไม่ใช่ทฤษฎีต่าง ๆ ที่นักวิชาการหรือนักทฤษฎีสร้างขึ้น ซึ่งค่อนข้างจะเข้าใจได้อยาก

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): uncategorized
หมายเลขบันทึก: 5504
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

พยายามเข้า...