ช่วยคิดด้วย ว่าเป็นจริงหรือไม่

ระบบหล่อเย็นของโลก

ไม่ทราบว่าจะตั้งเป็นทฤษฎีอะไร  เพราะเป็นความรู้ที่เกิดจากการคิด จากการที่เห็นและประสบการณ์ที่ประจักษ์แจ้ง  นั่นคือการหล่อเย็นของน้ำใต้พื้นโลก  น้ำบาดาล

ทุกท่านคงเห็นว่า  น้ำ  เป็นสิ่งสำคัญต่อทุกสรรพสิ่ง  ทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต เครื่องจักรกล

สรรพสัตว์ต้องการน้ำ  การเกิดแผ่นดินไหว  นั่นคงเพราะการสูบน้ำมันดิบใต้พื้นโลก

การสูบน้ำใต้ดินมาใช้ทำให้แผ่นดินยุบ แผ่นดินทรุด  ก็เห็นชัดกันแล้ว  การเปลี่ยนของฤดูกาล

ที่เกิดความรุนแรงมากกว่าเดิม  พายุที่เกิด

มาเข้าเรื่องระบบหล่อเย็นของโลกว่ามีทางแก้ไขได้อย่างไร

1.ปัญหาเรือนกระจกที่รอการแก้ไข

2.ปัญหาการใช้น้ำบาดาลของทุกประเทศ

3.การตายของพื้นดินที่แน่น  ทำให้การไหลซึมของน้ำลงได้ยาก

เป็นปัญหาน้ำท่วมที่เห็นกันทุกวันนี้

 

เมื่อน้ำใต้ดินลดลง  ต้นไม้ที่จะลงรากดูดน้ำก็จะเริ่มโตช้าลง  การผลิตอ๊อกซิเจน  การกำจัดคาร์บอนไดออกไซด์ก็น้อยลง  การเกิดความร้อนของโลกก็เพิ่มขึ้น

ท่านผู้ใดคิดแนวทางช่วยโลกให้พ้นปัญหานี้ได้ช่วยให้คำตอบด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สศต. มสธ.ความเห็น (0)