เป็นปกติเมื่อเข้ามาทำงานตอนเช้าตรู่   ก็จะมีโอกาสได้คุยกับอาจารย์หมอวิจารณ์    อาจารย์จะเข้ามาถามไถ่เรื่องงาน   แล้วมักจะแถมเกร็ดดีๆให้ตบท้ายเสมอ   

เช่นวันนี้เรื่องการประสานงาน  การทำงานกับคนที่หลากหลาย   อาจารย์แนะว่าให้สังเกตพฤติกรรมที่เป็นข้อบกพร่องของคนเอาไว้   แต่ไม่ใช่เพื่อตำหนิติเตียนเขา    แต่เพื่อเอาไว้เตือนตัวเองไม่ให้หลงลืม  เผลอไผลไปทำอย่างนั้นเข้าเองบ้าง