ได้ทำหนังสือเวียนแจ้งแต่ละกลุ่มงาน ไปแล้ว เรื่องขอผลงานประจำปี2549 เพื่อจัดทำหนังสือ  ซึ่งในปีนี้จะขอเพิ่ม ให้ส่งผลงานด้านคุณภาพของหน่วยงานมาด้วย

มีบางหน่วยงานสอบถามว่าจะเอาอะไรบ้าง ด้านคุณภาพ ขอชี้แจงว่า

1. ให้เก็บตามลักษณะหน้างานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยใช้ตัวชี้วัดของสถาบันเป็นหลัก

2. หน่วยงานมีอะไรเป็นตัวชี้วัดด้านคุณภาพของงาน เก็บตามนั้น มีเป้าหมายอย่างไร ได้ผลผลิตตามเป้าหรือไม่

3.สรุปปัญหาและแนวทางแก้ไข เพื่อพัฒนางานต่อไป

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน ส่งผลงานประจำปี 2549 ได้ทันตามกำหนดเวลา คือ 31 ตุลาคม 2549  ขอบคุณค่ะ

ถ้าสงสัยหรือมีปัญหา ติดต่อสอถามได้ที่ คุณสิริกาญจน์ หรือคุณสิริพร โทร. 3456 หรือ 3435