เสาะหา...นวัตกรรมวิทยุชุมชน..ที่ทำเพื่อชุมชนอย่างแท้จริง

UraiMan
วิทยุชุมชนที่มีนวัตกรรมที่ทำเพื่อชุมชน เห็นประโยชน์ของชุมชนเป็นสำคัญ..และต้องผลิตโดยชุมชน.ซึ่งไม่มีองค์กรหรือบุคคลใด ครอบงำหรืออยู่เบื้องหลังการผลิตวิทยุชุมชนนั้นๆ


              ก่อนนั้นวิทยุชุมชนเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการแจ้งข้อมูลข่าวสารให้คนในชุมชนได้รับรู้  ร่วมถึงเป็นสื่อกลางที่ทำให้คนในชุมชนรวมกลุ่มทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน   วิทยุชุมชนเป็นอุปกรณ์สื่อสารที่มุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคนในชุมชนและคนในชุมชนเป็นเจ้าของวิทยุชุมชนนั้นๆ อย่างแท้จริง......ต่างจากในปัจจุบันที่วิทยุชุมชนกลายเป็นเครื่องมือสำหรับหาประโยชน์จากพวกนายทุนต่างๆ ทำให้วิทยุชุมชนส่วนใหญ่แค่มีชื่อว่าเป็น วิทยุ “ชุมชน” เท่านั้น หาได้เป็นของชุมชนโดยแท้จริงไม่..แต่ล้วนมีผลประโยชน์แอบแฝงอยู่ทั้งสิ้น
 

             สคส. เห็นความสำคัญของวิทยุชุมชน...ที่ทำเพื่อชุมชนจริงๆ ......อ.วิจารณ์ จึงเสนอให้ดิฉันเป็นผู้เสาะหาวิทยุชุมชนที่มีนวัตกรรมที่ทำเพื่อชุมชน  เห็นประโยชน์ของชุมชนเป็นสำคัญ..และต้องผลิตโดยชุมชน.ซึ่งไม่มีองค์กรหรือบุคคลใด ครอบงำหรืออยู่เบื้องหลังการผลิตวิทยุชุมชนนั้นๆ     เพื่อนำวิทยุชุมชนเหล่านั้นมา ลปรร. กัน โดยจะคัดสรรวิทยุชุมชนที่มีนวัตกรรมดีๆ สำหรับชุมชนทั่วประเทศจำนวน ๑๐ สถานี มา ลปรร. กันโดยใช้เครื่องมือ KM เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเกิดเป็น CoP ของวิทยุชุมชนเพื่อชุมชนขึ้น   ซึ่งการจัดเวที ลปรร. นวัตกรรมวิทยุชุมชนนี้จะจัดขึ้นหลังจากที่ งานมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ ๓ เสร็จสิ้นแล้ว (หลังวันที่ ๑-๒ ธันวาคม ๒๕๔๙)

             ดังนั้นหากท่านใดพบเห็นหรือรู้จักวิทยุชุมชนที่มีนวัตกรรมดีๆ ที่มุ่งทำประโยชน์ให้ชุมชนแล้ว...กรุณาแนะนำหรือส่งข่าวมาให้ทราบด้วยนะคะ.........ขอขอบคุณไว้ล่วงหน้าคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน UraiMan

คำสำคัญ (Tags)#สคส.#kmi#นวัตกรรมวิทยุชุมชน

หมายเลขบันทึก: 53982, เขียน: 10 Oct 2006 @ 07:41 (), แก้ไข: 12 Jun 2012 @ 22:00 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

"วิทยุชุมชน คนเมืองปาย" ครับ ทราบว่าคุณศศิธร ได้เก็บข้อมูลไปบ้างแล้ว

รูปแบบที่น่าสนใจก็เป็นการประชาสัมพันธ์  เชิงส่งเสริมสุขภาพชุมชน การขยายเครือข่ายเกษตรอินทรีย์โดยสื่อวิทยุ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากครับ

..........................

วิทยุชุมชนคนเมืองปาย อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน  

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณคะ....วิทยุชุมชนคนเมืองปายนั้นก็ทราบข่าวจากคุณศศิธรอยู่เหมือนกันคะ....ก็เล็งๆ ไว้อยู่ด้วยคะ.....ซึ่งก็อยากให้ครบทุกภาค คือ เหนือ อีสาน กลางใต้ ตะวันออก นะคะ....จะได้เห็นความแตกต่างและหลากหลาย ของแต่ละบริบทคะ....

ศูนย์การเรียนรู้วิทยุชุมชนเพื่อสุขภาพ จังหวัดจันทบุรี FM95.75MHz.
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ดิฉันดีใจที่เห็น ผู้ที่ทำงานสร้างสรรค์เพื่อสังคม ดิฉันมีกำลังใจขึ้นมาทันทีที่มีพวก เพราะตนองได้หาทุนมาทำโครงการเพื่อช่วยคนด้อยโอกาสได้ทำงานแบบมีส่วนร่วมกับคนปกติ ขณะนี้แม้จะมีอาสาสมัครเข้ามาทำงาน แต่ก็เริ่มลดลงเรื่อยๆ เพราะอำนาจของเศรษฐกิจและค่าใช้จ่ายทำร้ายเอา แต่ดิฉันก็ยังไม่ท้อ ยังคงทำงานเพื่อสังคมในรูปแบบนวัตกรรมอยู่ แต่ขอคำปรึกษาและข้อเสนอแนะจากคุณด้วย เพื่อจะได้มีพลังสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมแก่สังคม จึงขอให้ข้อมูลเบื้องต้นดังนี้ค่ะ

คลื่นสื่อสารวิทยุ เป็นคลื่นที่มีโอกาสเข้าถึงมวลชน ได้อย่างกว้างและลึก โดยไม่จำกัดสถานที่ และ อิริยาบท ดังนั้นวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี จึงศูนย์การเรียนรู้วิทยุชุมชนเพื่อสุขภาพ จังหวัดจันทบุรีFM 95.75 MHzได้รับทุนสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ปี 2547 ให้นำแนวคิดนี้มาสร้างเสริมสุขภาพร่างกาย จิตใจ  อารมณ์ สังคม และปลูกฝังจิตสำนึกและจิตวิญญาณ ของชุมชน รวมทั้งเข้าถึงความรู้ด้านหลักประกันสุขภาพ ด้วยการให้ข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว หลากหลายสาระและหลายวิธีการ  เน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วมกับเครือข่ายชุมชน หลายภาคี เช่นคนพิการ ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน ผู้ดูแลผู้ติดเชื้อเอดส์ ตัวแทนจากภาครัฐ เอกชน ผู้แทน 3 ศาสนา  และชุมชน ช่วยกันทำหน้าที่บำบัดทุกข์ เอื้อต่อการบำรุงสุขทุกพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรี ซึ่งได้เริ่มดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2548  เวลา 06.00-22.00 น. เป็นต้นมา

IP: xxx.204.241.211
เขียนเมื่อ 

บริษัทพรหมภัสสร อินเตอร์พลัส จำกัด  ได้จัดโครงการ  1 คลื่น 1 อำเภอ  รับสิทธิ์ผูกขาดแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น  น้ำสมุนไพรสมายบาล้านซ์  สนใจติดต่อ คุณรัชกร  ปรีชาไว  ผู้ดูแลภาคะวันออก  โทร  0805713666  หรือ  สามารถดูรายละเอียดได้จาก www.konsangfun.tht.in/? id=kd002