หลังจากการได้ช่วยพ่อและแม่ทำ "ข้าวต้มมัด" เพื่อนำไปทำบุญตักรบาตรเทโวในช่วงออกพรรษาที่ผ่านมา ผมเองได้พยายามที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ กลเม็ดเคล็ดไม่ลับต่าง ๆ รวมถึงการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และทดลองทำข้าวต้มมัดแบบต่าง ๆ ซึ่งจะนำเสนอเป็นบันทึกในชุดโครงการวิจัยเรื่อง "ข้าวต้มมัด"

ซึ่งในการทำงานที่ได้ทั้งบุญและความสุขครั้งนี้ มีทั้งเรื่องของการเปรียบเทียบระหว่าง ข้าวต้มมัดที่ได้มาจาก "ข้าวเหนียวผัด" และ "ข้าวเหนียวมูล" ว่าจะเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

รวมถึงขั้นตอนในการทำข้าวต้มมัดในแต่ละแบบโดยละเอียด

และสิ่งสำคัญที่จะขาดไม่ได้สำหรับประเพณีตักบาตรเทโว นั่นก็คือ "ข้าวต้มลูกโยน"

เป็นสิ่งที่อุดมไปด้วยเรื่องราวทั้งในส่วนของที่มาที่ไปของประเพณีในเรื่องของการทำข้าวต้มมัดชนิดนี้ รวมถึงวิธีการทำที่มีกลเม็ดต่าง ๆ แอบแฝงอยู่ค่อนข้างมาก

ผมจึงขออนุญาตเรียบเรียงออกมาเป็นบันทึกและนำเสนอเป็นระยะ ๆ โดยละเอียดครับ

ซึ่งจะขอร่วมเรียนเชิญทุก ๆ ท่านร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงที่มาที่ไปของประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของเรานี้ รวมถึงเติมเต็มและต่อยอดในเรื่องของเทคนิคการทำข้าวต้มมัดในรูปแบบและกลเม็ดต่างๆ ของแต่ละบ้านแต่ละจังหวัด เพื่อเป็นการรื้อฟื้นและรวบรวมอาหารหรือขนมที่แสนอร่อยและเต็มไปด้วยบริบทรวมถึงที่มาที่ไปที่น่าอัศจรรย์ของสิ่งที่เรียกว่า "ข้าวต้มมัด" นี้ครับ