วันนี้ได้ทดลองดูบล็อกที่สร้างขึ้นอีกครั้ง  ได้ลองจะสมัครในชุมชนต่างๆ   เมื่อค้นหาดูพบว่ามีชุมชนที่เยอะมาก   ทั้งที่มีสมาชิกและยังไม่มีสมาชิกเลย    ก็เลยยังไม่ได้สมัครในชุมชนใดๆ    และได้ลองสร้างชุมชนของฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  และตั้งใจว่าจะใช้ชุมชนนี้เป็นติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลากร นิสิต  เพื่อการเรียนการสอน  การจัดการความรู้ในโอกาสต่อไป