เจ้าหน้าที่ดีเด่นด้านกิจกรรม 5 ส โรงพยาบาลบ้านตาก

แม้มูลค่าจะไม่มากแต่คุณค่าทางใจกลับสูงกว่าและเป็นที่ภาคภูมิใจของผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นอย่างมาก
ทางโรงพยาบาลบ้านตากได้ให้ความสำคัญกับกิจกรรม 5 ส เป็นอย่างยิ่งและได้มีการประเมินเจ้าหน้าที่ที่มีการทำกิจกรรมดีเด่น 5 ส มาทุกปีโดยพิจารณาคนที่ให้ความสำคัญและมีการทำกิจกรรม 5 ส อย่างต่อเนื่อง มีผลงานที่เด่นชัด มีความรับผิดชอบในกิจกรรม 5 ส โดยกระบวนการคัดเลือกจะมีการเสนอชื่อมาจากทีม 5 ส ทั้ง 5 ทีมแล้วให้คณะกรรมการบริหาร หัวหน้างานพิจารณาตัดสิน จากการใช้การประเมินโดยรวมของกรรมการแต่ละคนแล้วนำมาถ่วงน้ำหนักรวมกัน คนที่ได้รับการเสนอชื่อแล้วมีคะแนนถ่วงน้ำหนักโดยรวมสูงที่สุดก็จะได้รับการพิจารณารางวัล ซึ่งรางวัลจะประกอบด้วยเงินรางวัล 500 บาท เกียรติบัตรและการจารึกชื่อลงบนบอร์ดเจ้าหน้าที่ดีเด่นเป็นเวลา 6 เดือน(ที่ 6 เดือนเพราะปีหนึ่งๆจะมีการคัดเลือก 2 ครั้ง สามารถได้รับรางวัลติดต่อกันได้) แม้มูลค่าจะไม่มากแต่คุณค่าทางใจกลับสูงกว่าและเป็นที่ภาคภูมิใจของผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นอย่างมาก ในรอบนี้มีผู้ที่ได้รับรางวัลคือ
1.รวิวรรณ ปัญญาราช
2.ภัทราวรรณ เชยวิจิตร
3.เสาวลักษณ์ อ๊อดทรัพย์
4.พรพิมล บัวต๊บ
5.สม ใจปวน
6.มาลา ขัติวงษ์

ซึ่งทั้ง 6 ท่านนี้จะได้มาเล่าให้ฟังว่าทำกิจกรรม 5 ส อย่างไรจึงได้ดีเด่น เพื่อเล่าประสบการณ์ดีๆแก่เพื่อนร่วมงานคนอื่นๆในโรงพยาบาล เป็นการทำKnowledge sharing อย่างง่ายๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKMความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

5388

เขียน

14 Oct 2005 @ 23:53
()

แก้ไข

10 Jun 2012 @ 20:34
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก