พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่

     บันทึกนี้ดิฉันต้องขออนุญาตท่านอาจารย์หมอวิจารณ์  อาจารย์จันทวรรณ และสมาชิก Gotoknow ทุกท่านที่จะไม่ได้นำ Tacit Knowledge มาลปรร. (อีกครั้ง)  เพราะดิฉันหวังว่าท่านอาจารย์วิบูลย์ที่ต้องไปทำหน้าที่ที่แดนไกล (ประเทศมองโกเลีย) จะได้หาโอกาสเข้ามาอ่าน blog ตามที่ได้สัญญาไว้กับเรา  ดิฉันจึงขอใช้ Gotoknow เป็นช่องทางการสื่อสารเดียว (ส่งข่าวจากเมืองไทย) แจ้งให้ท่านอาจารย์วิบูลย์ได้ทราบไปพร้อมๆ กันกับเราชาว Gotoknow นะคะ

     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ภายใต้การนำของ  พล อ.สุรยุทธ์  จุลานนท์  นากยกรัฐมนตรี  ดังมีรายนามต่อไปนี้

     1. หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล 
         รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
     2. นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ 
         รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
     3. คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ 
         รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
     4. นายธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ 
         รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
     5. พล.อ.บุญรอด สมทัศน์ 
         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
     6. นายนิตย์ พิบูลสงคราม 
         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
     7. นายสวนิต คงสิริ 
         รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
     8. นายสุวิทย์ ยอดมณี 
         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
     9. นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม 
         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
     10.นายธีระ สูตะบุตร 
          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
     11.นายรุ่งเรือง อิศรางกูร ณ อยุธยา 
          รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
     12.พลเรือเอกธีระ ห้าวเจริญ 
          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
     13.นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม 
          รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
     14.นายเกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 
          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     15.นายสิทธิชัย โภไคยอุดม          
          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
     16.นายเกริกไกร จีระแพทย์ 
          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
     17.นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ 
          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน     
     18.นายอารีย์ วงศ์อารยะ 
          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
     19.นายบัญญัติ จันทน์เสนะ 
          รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
     20.นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ 
          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
     21.นายอภัย จันทนจุลกะ 
          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
     22. คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ 
          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
     23. นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ 
          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     24. นายวิจิตร ศรีสอ้าน 
          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
     25. นายมงคล ณ สงขลา 
          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
     26. นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ 
          รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

(ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2549)  ข้อมูลจาก http://www.mthai.com

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน NUQA Staff .. JR

คำสำคัญ (Tags)#แต่งตั้ง#พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ#คณะรัฐมนตรี

หมายเลขบันทึก: 53870, เขียน: 09 Oct 2006 @ 10:46 (), แก้ไข: 16 Jun 2012 @ 18:39 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

ต้องขอแสดงความยินดีกับ รัฐมนตรีที่เป็น blogger คนแรกของประเทศไทยด้วยค่ะ นั่นคือ ท่านอาจารย์ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม blogger ประจำของ GotoKnow นั่นเองค่ะ

ขอแสดงความยินดีกับท่านอาจารย์ไพบูลย์เป็นอย่างสูงครับ ข่าวนี้เป็นข่าวที่น่ายินดีมากครับ โดยเฉพาะสำหรับพวกเราชาวอินเตอร์เน็ตแล้ว วันนี้ถือเป็นวันประวัติศาสตร์ครับ เพราะเป็นวันที่เราได้มี blogger ที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีครับ

ยิ่งกว่านั้น แม้ในประเทศอื่นจะมีรัฐมนตรีที่เขียน blog แต่เท่าที่ผมทราบท่านอาจารย์ไพบูลย์น่าจะเป็น blogger คนแรกของโลกที่เขียน blog มาก่อนที่จะเข้าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีครับ
บอย สหเวช
IP: xxx.19.231.4
เขียนเมื่อ 
  • ขอร่วมแสดงความยินดีกับท่านอาจารย์ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรมด้วยครับ