ชีวิต ผู้พิชิตหลังเกษียณ

 ผ่านพ้นมาแล้ว ๘ ราตรี ๙ วันสำหรับท่านที่เกษียณอายุราชการ เพื่อนท่านหนึ่งส่งข้อมูลเพื่อชะลอความแก่มาให้ น่าสนใจครับ

  วิธีชะลอความแก่ 7 ประการ    ของ นายแพทย์ พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์

   ๑.ต้องไม่อยากแก่... 
ต้องตั้งใจคงความเป็นหนุ่มเป็นสาวเอาไว้  ต้องปฏิบัติควบคู่ไปทั้งร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ

   ๒.มีใจเป็นหนุ่มสาว..   คือ รักอิสระ มองโลกในแง่ดีและที่สำคัญมีความหวังเสมอ
หรือการคบเพื่อนที่อายุน้อยกว่าก็เป็นวิธีการที่ดี 

   ๓.ลดความเครียด.. เลิกเอาคิ้วผูกโบได้แล้ว ลองยิ้มให้มากขึ้น ถ้าไม่รู้จะยิ้มอย่างไรก็ลองยิ้มกับกระจกเงาที่บ้าน

  ๔.ออกกำลังกายสม่ำเสมอ.   ออกกำลังการอย่างน้อย 15 นาทีจะดี

  ๕.กินอาหารต้านชรา..  เลือกอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกาย เช่น ปลา พืชผักผลไม้ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระ

  ๖.นอนหลับเพียงพอ..   เราควรจะนอนให้เพียงพอกับร่างกาย หลบกาย แล้ว ต้องหลับจิตด้วยครับ ไม่ฟุ่งซ่านเมื่อหลับตา

  ๗.ความรัก..   ความรักเท่านั้นที่จะช่วยให้คนสดชื่น กระชุ่มกระชวย
ทั้งความรักของคน สัตว์ ต้นไม้ ก็จะช่วยให้เราหัวใจเบิกบาน

 Have A Nice Dayขออนุญาต เสริมต่อยอด ๑๓ อ.ครับ

  ๑. อารมณ์ ไม่วูบวาบ

  ๒. อุตุ นอนหลับสนิท ไม่คิดฟุ้งซ่าน

  ๓. อุทัย จิตใจเบิกบาน เข้มแข็ง

  ๔. ออกซิเจน อากาศ บริสุทธิ

  ๕. อาหาร เป็นประโยชน์

  ๖. อุจจา ทุกวัน ไม่กลั้น ไม่หมักหมน

  ๗. อดิเรก มีกิจกรรมสร้างสรรค์ กับเพื่อนๆ  

  ๘. ออกกำลัง กาย และ หัวใจ 

  ๙. อหิงสา ไม่เบียดเบียน

  ๑๐. อบาย ลด ละ เลิก อบายมุขทุกแนว

  ๑๑. อดกลั้น ทำใจครับ

  ๑๒. อุเบกขา วางเฉย

  ๑๓. อุปถัมภ์ ให้การค้ำจุน ค้ำชูน้องๆที่ยังทำงานที่ต้องการความช่วยเหลือ

JJ