ปัญญาและความสุข by R2R & KM

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ด้วยธรรมชาติของวิถีการทำงาน  คนทำงานประจำต่างมุ่งทำงานประจำ ดังนั้นการที่วิถีใดวิธีหนึ่งเข้ามาผสมผสานอาจดูเหมือนเป็นภาระ แต่ในทัศนะของข้าพเจ้าเองเชื่อว่า เราสามารถเชื่อมโยงทุกอย่างเป็นหนึ่งเดียว

ดั่งกันและกัน

การนำพาผู้คนฝึกฝนกระบวนการทางปัญญาด้วยเครื่องมือ R2R & KM นั้น

เป็นโจทย์สำคัญของการทำกระบวนการเรียนรู้ว่า "ทำอย่างไรถึงจะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้สู่กระบวนการดั่งเนียนเนื้อเป็นเรื่องเดียวกัน"


บนเส้นทางนี้ที่ข้าพเจ้าเดินทางมานานหลายปีเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าให้การตระหนักรู้อย่างมาก เพราะคนทำงานนั้นไม่ได้มีอาชีพเป็นนักวิจัย หากแต่ใช้ทักษะของความเป็นนักวิจัยมาใช้ร่วมเป็นหนึ่งกับชีวิตได้ 

กระบวนการที่เกิดขึ้นในเครือข่าย R2R สสจ. ปทุมธานีที่จัดมีขึ้นที่เดือนฉาย จ.กาญจนบุรี เป็นโมเดลหนึ่งที่ข้าพเจ้าได้เกิดการเรียนรู้อย่างมากมายจากพลังคนทำงาน


ไม่ว่าจะเป็นความตั้งใจและความพร้อมของทีมผู้จัดที่มีเป้าหมายชัดเจน

หัวใจของผู้เรียน

ทีม R2R Facilitator ในพื้นที่

สถานที่ที่ผ่อนคลายที่เปรียบเสมือนสถานที่ที่เป็นการชาร์ตแบตและการเยียวยาไปพร้อมๆ กัน


เหล่านี้...คือ ความเป็นหนึ่งเดียว

อันเป็นพลังที่เรามองข้ามไม่ได้ และต้องนำพลังนั้นมาต่อยอดให้เป็นยอดพลังยิ่งขึ้น

วันนี้เสร็จสิ้นกระบวนการแล้ว ข้าพเจ้าเต็มอิ่มอย่างมาก ต่อการเรียนรู้ที่ถูกโอบกอดด้วยสายน้ำและขุนเขา 

ธรรมชาติเยียวยาคนทำงาน

คนทำงานต่างรักษาธรรมชาติ

...

๕-๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM & R2Rความเห็น (1)

happy