ติดตามงาน

เอนก
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

                       

                       

                                         

      

       คณะนิเทศ สนง.กศน. ตรวจและติดตามงานการศึกษานอกโรงเรียนเกี่ยวกับงานอาชีพชุมชน บ้านหนังสืออัจฉริยะ เศรษฐกิจพอเพียง       

ทั้งนี้คณะนิเทศให้ความชื่นชมในการจัดกิจกรรมบ้านหนังสืออัจฉริยะว่ามีความเหมาะสมมากในการเลือกสถานที่จัดตั้งและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.กระทุ่มแบนความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

เป็นกิจกรรมที่ดี และน่าสนใจมากครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ