คุณบอน ให้ข้อคิดเห็นในมุมมองของผู้ใช้ระบบ GotoKnow ไว้น่าสนใจทีเดียวค่ะ (http://gotoknow.org/blog/bonlight/53799) โดยเฉพาะเรื่อง การมีบล็อกเดียวหรือมีหลายบล็อก

ดิฉันพบว่าเป็นเรื่องที่อธิบายกันยากจริงๆ ค่ะ จริงๆ แล้วมีประโยชน์มากในด้านของการจัดการ Information overload

เอาอย่างนี้แล้วกันค่ะ สมมุติว่า คุณบอน มีบล็อกเดียว ใส่ทั้งเรื่องวิจัยและ เรื่องกลเม็ดเคล็ดลับใกล้ตัว ปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือ

1. ถ้ามีคนใน GotoKnow สร้างแพลนเน็ตเรื่องวิจัยเพื่อต้องการติดตามอ่านเป็นประจำ แต่นานๆ ครั้ง คุณบอนจะเขียนเรื่องวิจัยสักครั้งแต่เขียนเรื่องกลเม็ดใกล้ตัวเป็นหลัก ผู้อ่านท่านนั้นที่ต้องการติดตามเรื่องวิจัยจากคุณบอนก็จะเบื่อในที่สุด เพราะเขาได้ข้อมูลที่เขาไม่ต้องการค่ะ

2. ถ้ามีคนที่ติดตั้งระบบรวบรวมบล็อกภายนอก เช่น ติดตั้ง PlanetMatter มารวมบล็อกเฉพาะด้าน เช่น ดิฉันมี PlanetKM.org เพื่อดึงบล็อกเฉพาะด้าน KM ทีนี้ถ้าบล็อกของคุณเป็นเรื่อง KM บ้าง เรื่องอื่นๆ บ้าง เต็มไปหมด ผู้บริหารระบบนั้นก็จะไม่ดึงเอาบล็อกของคุณมา (ตามประสบการณ์ของดิฉันนะค่ะ) จึงทำให้เสียโอกาสในการ PR บล็อกของตนค่ะ

3. ในแง่ของการพัฒนาระบบเพื่อทำ Knowledge mining หรือเหมืองความรู้ การที่บล็อกไม่มีจุดเด่น คือมีคำหลักหรือป้ายบล็อกไม่เกี่ยวเนื่องกัน การเชื่อมโยงคลังความรู้เพื่อสร้างเป็นแผนที่ความรู้จะทำได้ยากขึ้นค่ะ

Blogger.com ซึ่งเป็นของ Google ก็ใช้ระบบหลายบล็อกเช่นกันกับ GotoKnow ค่ะ ระบบบล็อกอื่นๆ ที่ตามมา บ้างก็ใช้แบบเดียวกับ Blogger บ้างก็ใช้บล็อกเดียวแล้วทำเป็น Category ในบล็อกนั้น

สำหรับดิฉันในฐานะผู้พัฒนาระบบแล้วก็ต้องบอกว่า แบบที่เราทำใน GotoKnow สามารถพัฒนาระบบที่ซับซ้อนขึ้นได้ง่ายกว่าค่ะ ดิฉันจะอาจจะมองผิดก็ได้นะค่ะ เพราะเราไม่สามารถคาดเดาอนาคตของเทคโนโลยีข้างหน้าได้ค่ะ Web 2.0 พัฒนาไปเร็วมากค่ะ

จะมีบล็อกเดียวหรือหลายบล็อกก็ตามแต่ผู้ใช้อยากจะใช้ค่ะ ดิฉันอยากจะแนะนำว่า แต่ละท่านควรจะบริหารบล็อกของท่านดังนี้ค่ะ

- ควรมีหนึ่งบล็อก สำหรับประสบการณ์ความรู้เชิงปฏิบัติที่เกิดจากการทำงานประจำของท่าน เช่น ด้านวิจัย ด้านการพัฒนาระบบ ด้านการจัดการความรู้ เป็นต้นค่ะ

- ควรมีอีกหนึ่งบล็อก สำหรับเรื่องราวชีวิตความรู้สึกนึกคิดมุมมองต่างๆ ต่อสิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของท่าน เป็นต้นค่ะ


- ต้องพยายามหาทางประชาสัมพันธ์บล็อกของท่านเองด้วย เช่น เขียนบ่อยๆ, เลือกใช้บล็อกลิงค์ที่จำง่ายๆ เป็นต้น

หลายปีผ่านไปในการใช้ GotoKnow ท่านจะเห็นประโยชน์ของคลังความรู้เฉพาะด้านของท่านที่มีต่อประเทศไทย และด้วยเทคโนโลยีของ Web 2.0 ที่พัฒนาต่อไปเรื่อยๆ ท่านจะมีผู้อ่านบล็อกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเดียวกับท่านมากขึ้น คุณภาพจะมาก่อนปริมาณค่ะ