หนังสือการจัดการความรู้ชื่อ knowledge management :the experience ซึ่งแต่งโดยอาจารย์ภราดร จินดาวงศ์ ได้ออกวางแผงหนังสือแล้ว ใครที่มีโอกาสแวะเวียนร้านหนังสือลองสอบถามดู เนื้อหาเต็มเปี่ยม มีกรณีศึกษาจริงที่ทำแล้วเป็นประโยชน์มาเสนอ