เราศึกษาเพื่อ ?

Dr.Joule
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

Bloom (1956) ได้กำหนดวัตถุประสงค์ทางการศึกษาไว้สามอย่างใหญ่ๆ คือ เพื่อความรู้ เพื่อเจตคติ และเพื่อทักษะ ... เมื่อเราให้ความรู้กับลูกๆ ของเรา เราก้อน่าจะมีเป้าหมายว่าเราอยากให้ลูกเรามีเจตคติในระดับไหน Krathwohl, Bloom, และ Marsia (1964) นำเสนอระดับการเรียนรู้ด้านเจตคติไว้อย่างน่าสนใจ

การรับรู้ ---> การตอบสนอง --->การเห็นคุณค่า --->การจัดระบบ --->การลร้างลักษณะนิสัย

เรื่องอะไรบ้างในชีวิตประจำวันของลูกเราที่ควรจะต้องให้เรียนรู้ถึงระดับ การสร้างลักษณะนิสัย คือ ทำจนติดเป็นนิสัย และจะทำอย่างไร พ่อแม่อย่างเราคงจะต้องสนใจ เพื่ออนาคตของลูกหลาน และของประเทศเรา


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องราวทั่วไปที่รีบเก็บไว้ก่อนลืมเลือนความเห็น (0)