ประสบการณ์การเข้าไปเปลี่ยนแปลงการศึกษา ของ อ. พรพิไล เลิศวิชา


          ในการประชุมเมื่อวันที่ ๑ เม.ย. ๕๖ ที่ สสค. ตามที่เล่าที่นี่  อีกท่านหนึ่งที่เข้าร่วมประชุม และให้ความเห็นที่น่าสนใจมาก คือ อ. พรพิไล เลิศวิชา เมธีวิจัยอาวุโส สกว.   โดยที่ในช่วง ๕ - ๖ ปีหลังนี้ ท่านหันไปเน้นทำงานส่งเสริม BBL (Brain-Based Learning)  ท่านเขียนหนังสือด้าน BBL ให้ สพฐ. ๗ เล่ม  download ได้ที่นี่  และท่านบอกว่า ไปพูดหรือจัดฝึกอบรมในที่ต่างๆ ตามต่างจังหวัดประมาณ ๔๐๐ ครั้ง 

          ผมลองค้นใน YouTube ด้วยคำว่า “พรพิไล เลิศวิชา” ได้มาหลายตอน  ที่น่าสนใจคือคำอธิบายวิธีใช้ tablet ในเด็ก ป. ๑ ที่นี่  และยังมีตอนอื่นๆ อีกมาก  รวมทั้งค้นด้วย กูเกิ้ล ได้เรื่องที่น่าสนใจมากมาย  ผมขอแนะนำครูอาจารย์ให้อ่านหนังสือและผลงานอื่นๆ ของ อ. พรพิไล  ดังตัวอย่างนี้ 

          อ. พรพิไล บอกว่า จากการเข้าไปคลุกคลีกับคนในวงการศึกษา  มีครูที่ต้องการเอาใจใส่พัฒนานักเรียน แต่ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร  มีผู้บริหารที่ตระหนักว่าต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการเรียนรู้ แต่ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร  ท่านบอกว่า  ต้องหาคนมาช่วยกันแนะนำวิธีดำเนินการปฏิรูปการเรียนรู้ แบบที่ได้ผลดี

          ฟังแล้วผมยังสองจิตสองใจกับความเห็นของท่าน  เพราะฟังคล้ายๆ กับว่า ในเรื่องการปฏิรูปการเรียนรู้นั้น  วิธีการที่ถูกต้องมีอยู่อย่างชัดเจนแล้ว  ซึ่งผมคิดต่าง  ผมคิดว่า เรายังรู้เรื่องนี้ไม่มากนัก  ต้องทำไปเรียนรู้ไป  ผมคิดว่า ต้นทุนจากที่ อ. พรพิไล ศึกษามา ก็ดีมาก  และจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี  แต่ต้องไม่จัด training แบบถ่ายทอดวิธีการ ในแนวทางเดิมๆ เท่านั้น  ต้องติดอาวุธทักษะ learning how to learn ให้แก่ครูและผู้บริหารการศึกษาในพื้นที่ด้วย  ให้สามารถเรียนรู้และปรับวิธีการจัดการเรียนรู้แก่เด็ก ได้อย่างต่อเนื่อง

          นั่นคือ อ. พรพิไล ยังขาดการส่งเสริมให้เกิด PLC


วิจารณ์ พานิช

๒๐ พ.ค. ๕๖บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (3)

ทำอย่างไร อ.พรพิไล เลิศวิชา จึงจะรวบรวมงาน การบรรยาย ฯลฯ ของตัวเองไว้บน GoToKnow ให้เป็นระบบ ง่ายต่อการสืบค้นเช่นเดียวกับของ ศ.นพ.วิจารณ์

ผมเชื่อว่าการบรรยายกว่า ๔๐๐ ครั้ง ของ หนึ่งในสามแห่งนางพญาวงการศึกษาไทย จะต้องเป็นประโยชน์ต่อการเปลี่ยนแปลงประเทศอย่างแน่นอน

อาจารย์หมออาจจะต้องออกแรง ขอร้องเป็นการส่วนตัว ให้เป็นสมาชิก GoToKnow เสียแล้วกระมัง

ขอบคุณครับ

Pakawan
IP: xxx.67.4.194
เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณสำหรับโลกทัศน์ จากงานเขียนนี้ค่ะ

เขียนเมื่อ 

เหมือนว่าบ้านเราไม่ค่อยมีทิศทางนะคะ พอมีใครมาเป็นเข็มทิศให้ ก็มุ่งไปทางเดียวกันหมด เราควรจะสอนให้คนคิดแบบที่อาจารย์แนะนำนี้มากกว่าจริงๆค่ะ แนวทางควรจะเป็นไปตามบริบทของแต่ละที่