ผ้าเปื้อนเลือด แช่ในน้ำเกลือ 1 ชั่วโมง ก่อนนำไปซัก