มองคนละมุม


มองคนละมุม


ชีวิตที่เป็นอยู่ในแต่ละวัน ไม่ได้ผ่านพ้นไปได้อย่างง่ายดายมากนัก มักประสบกับปัญหาอยู๋เสมอก็ว่าได้ ซึ่งจะมาจากที่ไหนได้ ?


หากไม่ใช่ "ตัวเรา"

ความคิดหรือการมองว่า อะไรเป็นปัญหาหรือมิใช่ปัญหา  ก็ไม่มีใครจะกำหนดในใจของเราได้....เว้นเสียแต่ตัวของเราทั้งสิ้น


ใครคนหนึ่ง  มองเรื่องเดียวกันว่าเป็นปัญหาว่าเป็นปัญหา แต่อีกคนอาจมองว่า เป็น "โอกาส"


บางคนเปลี่ยนโอกาสเป็นวิกฤต

แต่บางคนเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส

"บางคนอาจทำเรื่องไม่เป็นเรื่องให้เป็นเรื่อง"  ก็มี


ถึงอย่างไร ไม่ว่าอะไรจะเป็นเช่นไร  ก็ด้วย...มุมมองของเรานี้เเหละ


ในดีอาจมีเสีย 

ในเสียอาจมีดี

(นานาจิตตัง)


การมองไม่เพียงให้ความสำคัญต่อ "สิ่งข้างนอก" ตัวเราว่าเป็นเช่นไร ดี,ชั่ว,เลว ประการใด


แต่คงหมายความถึงการใส่ใจต่อ "มุมมองของตน" หรือ "มองตนได้" หรือ "มองตนออก"


คนเราไม่เพียงเป็น "ผู้มอง" เท่านั้น

แต่ก็อาจถูกมองได้ไม่ต่างกัน

อาจะจะสำคัญที่ว่า  ประโยชน์อะไร...?ท่าน


ประโยชน์บางอย่างอาจจะหายไป จากการมีมุมมองต่อสิ่งนั้น ไปแล้ว  คงไม่ใช่ใครที่ไหน

ตัวเรานี้เเหละ


สุข หรือ ทุกข์ หรือเฉยๆๆๆ


ประการใด ก็ด้วย มุมมองของเรานี้กระมัง...ท่านทั้งหลายเอย.


การมีมุมมองที่ดี อาจ สัมพันธ์กับชีวิตที่ดี? เมตตาธรรม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คนวัยเรียนรู้ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณบันทึกดีๆ ค่ะพระอาจารย์