ฟังธรรมวันละนิด จิตแจ่มใส ตอนที่ 2

ฟังธรรมวันละนิด จิตแจ่มใส

พระสูตร - ละธรรม ๑๐ อย่างได้ จึงควรเป็นพระอรหันต์
       "ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ! บุคคลละธรรม ๑๐ อย่างเหล่านี้ได้ จึงควรทำให้แจ้งซึ่งอรหัตตผล ธรรม ๑๐ อย่าง คือ
       ๑. ราคะ ความกำหนัดยินดี
       ๒. โทสะ ความคิดประทุษร้าย
       ๓. โมหะ ความหลง
       ๔. โกธะ ความโกรธ
       ๕. อุปนาหะ ความผูกโกรธ
       ๖. มักขะ ความลบหลู่บุญคุณท่าน
       ๗. ปลาสะ ความตีเสมอ
       ๘. อิสสา ความริษยา
       ๙. มัจฉริยะ ความตระหนี่
      ๑๐.มานะ ความถือตัว
      "ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ! บุคคลละธรรม ๑๐ อย่างเหล่านี้แลได้ จึงควรทำให้แจ้งซึ่งอรหัตตผล"

(ทสกนิบาต อังคุตตรนิกาย ๒๔/๒๒๔)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาอ่านมากรู้มากความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

ธรรมะ สว่างไสวจริงๆ ค่ะ

เขียนเมื่อ 

โมทนาสาธุค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ

หมายเลขบันทึก

537064

เขียน

25 May 2013 @ 14:53
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
ดอกไม้: 7, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง