• ถ่ายกับเพื่อนๆที่ฟิวเจอร์ ปาร์ก รังสิต หลังจากส่งรายงานกันเสร็จแล้ว เพื่อนช่วยถ่ายก็เลยไปถ่ายกันครับ เมื่อเวลา 15.00 น