เครื่องเทศป่นควรเก็บไว้ในตู้เย็น จะเก็บกลิ่นได้ดีกว่าเก็บไว้ข้างนอกเพราะกลิ่นจะระเหยง่าย