1. การ resize รูปโดยโปรแกรม photoshop http://vr-phrapradaeng.com/forum/viewthread.php?forum_id=8&thread_id=115 2. การ resize รูปโดยโปรแกรม ACDSEE http://vr-phrapradaeng.com/forum/viewthread.php?forum_id=8&thread_id=111