กระทะไหม้เกรียมต้องการล้างให้สะอาด ให้ใส่เกลือป่นลงไปขัดถูแล้วล้าง กลิ่นไหม้จะไม่ติดอยู่อีกเลย