เตาอบไมโครเวฟ ช่วยประหยัดเวลา เช่น ตุ๋นไข่ถ้าใช้เตาธรรมดา ใช้เวลา 25 นาที ถ้าใช้เตาไมโครเวฟเพียง 6 นาที สามารถปรุงอาหารได้ ทั้งต้ม ตุ๋น ผัด นึ่ง อบ และอาหารที่บ้าน ตู้ไมโครเวฟจะคงคุณค่าทางอาหารครบถ้วน