ใส่กล่องสี่เหลี่ยมบรรจุอาหารใส่ในตู้เย็น จะกินเนื้อที่ว่างกว่ากล่องกลมๆ