การทำงานอย่างมีความสุขเพื่อประโยชน์ขององค์กร

ความสุข

แม้ชีวิตการทำงานในระบบราชการบางเรื่องอาจซ้ำซากจำเจ  บางครั้งเพื่อการบริการจำเป็นต้องทิ้งความสุขชั่วขณะกับครอบครัว...แต่นั่นคือชีวิตราชการที่ต้องรับผิดชอบการทำงาน...ภาระหน้าที่ของการทำงานเพื่อประโยชน์สุขของปวงประชา...คือวัตรปฏิบัติของชีวิตราชการ  .... จงทำงานอย่างมีความสุขเสียเทอด....อย่างไรเสียนี่คือการทำงาน.....

เราคงต้องรับว่า.....การทำงานอย่างมีความสุขไม่คิดมากจะทำให้ตัวเราทำงานได้อย่างเต็มที่....

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน chouwkomonความเห็น (0)