ค่านิยมทางเพศและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของสตรีวัยรุ่น

  ติดต่อ

สิริวรรณ ธัญญผล
โรงพยาบาลแพร่

วัตถุประสงค์
– เพื่อศึกษาค่านิยมทางเพศ พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและเปรียบเทียบค่านิยมทางเพศของสตรีวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศต่างกัน

ผลการศึกษา
– สตรี วัยรุ่นครึ่งหนึ่งเห็นด้วยกับการมีค่านิยมรักนวลสงวนตัว แต่ในส่วนของการพูดเรื่องเพศและการแสดงออกทางเพศกลุ่มตัวอย่างเห็นสมควร สามารถทำได้อย่างเปิดเผย มีส่วนน้อยไม่ถึงครึ่งหนึ่งที่เห็นด้วยกับค่านิยมการมีคู่รักและค่านิยมการ มีเพศสัมพันธ์และ/ หรือการอยู่ร่วมกันก่อนแต่งงานสามารถทำได้

- กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 10.6 มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ซึ่งทั้งหมดมีเพศสัมพันธ์อายุน้อยกว่า 18 ปี ร้อยละ 83.7  ไม่ใช่ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ทุกครั้ง และร้อยละ 13.9 มีคู่นอนมากกว่า 1 คน

- กลุ่มตัวอย่างที่มีความแตกต่างกันของพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศมีค่านิยมทางเพศต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (ค่านิยมรักนวลสงวนตัว (P < .001, ค่านิยมการมีคู่รัก , p < .001, ค่านิยมการมีเพศสัมพันธ์และ / หรือการอยู่ร่วมกันก่อนแต่งงาน, p< .001, ค่านิยมการแสดงออกทางเพศ, p <.01 และค่านิยมการพูดเรื่องเพศ, p <.01)

- ค่านิยมทางเพศมีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของสตรีวัย รุ่นแตกต่างกัน จึงควรมีการส่งเสริมให้สตรีวัยรุ่นมีการรับรู้ค่านิยมทางเพศที่ถูกต้องและ เหมาะสมเพื่อป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของสตรีวัยรุ่น

จากการนำเสนอผลงานทางวิชาการ

การประชุมวิชาการประจำปีกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 13 ประจำปี 2548


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

หมายเลขบันทึก: 53677, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-23 03:43:49+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #research#งานวิจัย#วัยรุ่น#ค่านิยม#ผลงานทางวิชาการ#พฤติกรรมเสี่ยง

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (1)

นักเรียน
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ดีค่ะได้ความรู้ไปใช้ในการเรียนค่ะ