ย่างเนื้อสดให้อ่อนนุ่มดีให้แช่เนื้อในน้ำสุก สักรู จึงค่อยนำมาย่าง