ถ้าจะไม่ให้ไข่ติดชามเวลาต่อยไข่ใส่ชาม ต้องเอาชามจุ่มน้ำเย็นเสียก่อน