แพรภัทร
ผู้ช่วยศาตราจารย์ แพรภัทร ยอดแก้ว

ผู้ป่วยโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือเอดส์


ผมชื่อ ....อายุ 33 ปีครับ ขณะนี้ก็ป่วยเป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือ HIV แต่ผมก็ได้รับการรักษาโดยทานยาเป็นประจำทุกวัน เป็นเพียงตัวยาต้านไวรัสเท่านั้นแต่มิได้หายขาด ผมได้เปิดอ่านไปเจอบทความที่อาจารย์ได้โพสท์ไว้ที่ http://www.gotoknow.org/posts/487561


จึงใคร่ขอความเมตตาจากอาจารย์ได้แนะนำผมด้วยว่า วัดที่ที่อาจารย์แนะนำนั้นเป็นวัดเดียวกันที่ผมเข้าใจหรือไม่ครับ
ทุกวันนี้ผมยอมรับว่าบ่อยครั้งที่รู้สึกสับสนว่าจะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไรดีเพราะเนื่องมาจากโรคที่เป็นอยู่นี้ครับ
อยาก จะหายขาด แต่ก็ยังหาทางรักษาไม่เจอครับ

ถ้ามีโอกาสหายแล้วผมใคร่อยากจะอุปสมบท เพื่อปฏิบัติธรรมกรรมฐาน เพื่อสร้างกุศลให้ตนเองและเป็นการตอบแทนผู้มีพระคุณมีบิดามารดาเป็นต้นครับ
ผมใคร่ขอคำแนะนำจากอาจารย์อีกครั้งครับว่าผมต้องทำอย่างไรบ้าง ที่จะไปขอการรับรักษาจากหลวงพ่อ มา ณ โอกาสนี้ 

ด้วยความเคารพและขออนุโมทนาบุญกุศลที่อาจารย์ได้เมตตามาในครั้งนี้ด้วยครับ สาธุฯ

**************************

อ.ญาณภัทร ช่วยตอบค่ะ

***********************

อันดับแรก การเป็นโรคทุกชนิด ตามหลักพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นวิบากที่เกิดจากอกุศลกรรมในอดีตที่ผ่านมา ซึ่งเราห้ามไม่ได้
มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมัน แต่เราสามารถเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันให้ดีที่สุดได้ กล่าวคือ...

หากมองในแง่บวก การป่วยทำให้เราเรียนรู้ที่จะมีชีวิตอยู่อย่างมีสติ ระมัดระวังสิ่งไม่ดี ไม่ซ้ำเติมชีวิตและพยายามใช้ชีวิตที่ยังมีลมหายใจ
มี ความคิดความอ่าน มีกำลังวังชา ในการสร้างสรรค์ประโยชน์เพื่อผู้อื่น

...ชีวิตที่บำเพ็ญประโยชน์อย่างมีสติ นั้น ในทางพุทธถือว่าแม้เป็นอยู่เพียงวันเดียว

ก็ยังมีค่ากว่าคนที่มี ชีวิตอยู่ตั้ง 100 ปี แต่ไม่บำเพ็ญประโยชน์...จึงควรใช้โอกาสที่ป่วย เป็นโอกาสแห่งการเจริญสติ เจริญความดี เจริญบารมีให้แก่ตน ....

โดยไม่ หวังผลตอบแทนใดมากไปกว่าความสุขใจ...ที่ได้ทำดี....และเชื่อไหมว่า??? ผลแห่งการทำความดีนั้นมหัศจรรย์ยิ่งนัก ... บางครั้งมันกลับกลายเป็น

วัคซีน ทางใจที่ดีที่สุด ที่ทำให้เราหลุดจากทุกข์หรือจากอาการป่วยเลยทีเดียว....ขอผู้ป่วยจงตระหนัก อย่างนี้แหล่ะ...อยู่กับปัจจุบัน....หมั่นสร้างสรรค์ความดี
อยู่ทุกวันเถิด...

ความ ดีที่ง่ายที่สุด คือ การให้...ตักบาตร ให้ทาน ให้ธรรม ให้โอกาส ให้เกียรติ ให้อภัย ให้รอยยิ้มกับทุกชีวิต ให้กำลังใจ...ยามที่เราเหงาเศร้า รันทดกับชีวิต
เมื่อเรายกจิตสู่การให้...ความแช่มชื่นใจจะตามมาทันที .... ขอจงเป็นผู้ให้แก่ทุกชีวิตเถิด

ความ ดีที่สอง คือ การรักษาศีล...ไม่ทำร้ายชีวิตแม้เล็กน้อย เจริญเมตตากรุณา ไม่ละเมิดทรัพย์ผู้อื่น ไม่ผิดประวเณี มั่วสุมในทางเพศ ไม่หลอกลวงใคร ไม่เสพยาเสพติดอันเป็นที่มาของความเมา ขาดสติ...แค่นี้ก็เป็นที่มาของความสุขได้โดยไม่ยาก...ขอจงเป็นผู้มีศีล บริสุทธิ์เถิด

ความดีที่สาม คือ การเจริญภาวนา...จากง่ายๆ คือ สวดมนต์เป็นประจำ อิติปิโสฯ (พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ)

สวดเข้าไว้ ...สวดเช้าค่ำเป็นกิจวัตร และสวดทุกคราที่รู้สึกความทุกข์มันเกิด...เอาอำนาจพระรัตนตรัยมาคุ้มครอง เรา...

ต่อไปก็หมั่นแผ่เมตตาให้ทุกชีวิต... เริ่มต้นที่ตนเอง  พ่อแม่ ผู้มีพระคุณ ญาติมิตรที่รัก คนรอบข้าง คนที่ชัง ศัตรูคู่อริ เจ้ากรรมนายเวร และเหล่าสัตว์ทั้งปวง

...แผ่พลังแห่งความหวังดีให้บรรดาชีวิตทุกชีวิตเหล่า นั้น...

โดยเฉพาะผู้ป่วยต้องเจาะจงให้แรงๆ แผ่ไปให้หนักๆ ถึงเจ้ากรรมนายเวรที่ผูกเวรกับเรา ส่งผลให้เกิดโรค เกิดป่วยตรงนั้น ตรงนี้ แผ่ให้ไป

"หากมีกรรมใดที่เราก่อต่อท่าน ขอผลบุญความดีที่เราได้ทำนี้ จงส่งถึงท่าน ขอให้ท่านมีความสุข ปราศจากเวรภัย และอโหสิกรรมให้แก่กันด้วยเถิด.....

ทำอย่างนี้เป็นประจำ...

อำนาจแห่งเมตตาธรรมย่อมเป็นโอสถชั้นดีรักษากายใจของ เราได้

...ขั้นต่อมาก็หมั่นเจริญกรรมฐาน...

มีวิธีการสุดยอดอยู่วิธี หนึ่ง...คือ....การเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐานสี่....อันนี้ถ้ามี โอกาสต้องไปเข้าโรงเรียนกับครูบาอาจารย์เสียก่อน จะได้แนวทางดีๆ ชัดๆ เพื่อนำมาปฏิบัติต่อด้วยตนเอง...อันนี้ถึงขัดลัดวงจรวิบาก...ตัดบ่วงเวรภัย โดยเด็ดขาดทีเดียว...สำหรับผู้ป่วยจำนวนมาก..ถึงขั้นหายป่วย(จากโรคกรรม) โดยอัศจรรย์ ...

ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ หากมีโอกาสต้องลองดู...

มหากุศลที่สำคัญที่สุด คือ วิปัสสนา...อย่ารอให้ถึงเวลาที่ทำอะไรไม่ได้แล้ว
จึงจะไปวิปัสสนา..เพราะ เวทนาอันแรงกล้า

ความอ่อนล้ากายใจที่เกิดจากโรคภัย

เมื่อมันหนักเข้า มันก็ยากที่จะทำให้จิตใจสงบ...ถ้าทำได้ไวๆ หาโอกาสเสียเลย....

..ทางสายเอกสู่ความพ้นทุกข์ถาวร....
 

หากมองในแง่สัจจะ/ความจริง

การป่วยด้วยโรคร้าย เป็นเพียงฉากหนึ่งของความทุกข์ ความเจ็บปวด ความหวาดกลัว ความโชคร้ายและหายนะแห่งชีวิต...

เพราะบรรดาสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ ล้วนหนีไม่พ้นความทุกข์มากมายรูปแบบ

หลากหลายกันไปตามผลกรรมที่ทำมา...

บางคนแม้ไม่ป่วยด้วยโรค ก็ต้องเจ็บ ต้องตายด้วยอุบัติเหต...

หรือบางคนก็อาจมีโรคอื่นที่ทุกข์ทรมานไม่แพ้กัน...

แต่ที่จะแพ้กันก็คือ...ระหว่างที่เจ็บ ที่ป่วย หรือก่อนจะตาย...ใครใช้ชีวิตอย่างมีสติ มีคุณค่าและมีบุญมากกว่ากันนั่นเอง

...เรื่องเจ็บป่วยเป็นเรื่องธรรมดา แต่เรื่องที่เหนือธรรมดา คือ การยอมรับกับความเจ็บป่วย

และอยู่เหนือมันจนไม่มีความเจ็บป่วย ความเจ็บป่วยเป็นเพียงสิ่งสมมติ ความเจ็บป่วยเป็นเพียงกระแสแห่งเหตุปัจจัย

ความเจ็บป่วยเป็นเพียงธรรมชาติที่มีความเกิดและดับเป็นธรรมดา....จงยอมรับ ความจริง

และไม่มองว่าเราเท่านั้นที่เจ็บป่วย...มีคนมากมายที่เจ็บป่วยเป็น เพื่อนทุกข์ของเรา...

หรือมองให้สูงไปกว่านั้น คือ "ที่เจ็บป่วยนั้นไม่ใช่ของจริง

เพราะที่จริงไม่มี "เรา" ให้เจ็บป่วย" สรรพสิ่งเป็นอนัตตา ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริง

เป็นเพียงสักแต่ว่าธาตุขันธ์รวมกันเข้า เป็นไปตามกฎธรรมชาติของมัน "เช่นนั้นเอง"

...จงอยู่เหนือความเจ็บป่วยให้ได้แล้วจะสบาย....

ที่ว่ามานี้อาจจะยาก แต่หากหมั่นคิด หมั่นทบทวน ชวนตนไตร่ตรองอยู่เสมอ..เดี๋ยวหมั่นก็เป็นของง่าย...สบายมาก
จง เริ่มต้น...จากการยิ้มให้ตัวเอง..แล้วบอกตัวเองว่า...เราสบายแล้ว เราหายแล้ว ขอบคุณความเจ็บป่วยที่ทำให้เรามีสติและรู้ว่า "แท้จริงกายเจ็บเป็นเรื่องของเจ้า...แต่ใจเราไม่เจ็บด้วย เพราะเรามีสติเท่าทันปัจจุบันแล้วน่ะ...ด้วยพุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ สังฆานุภาพและบุญญานุภาพ ขอผู้ที่เกี่ยวพันกับความเจ็บป่วยของเราทั้งทำให้ป่วยและช่วยให้หาย จงมีความสุขเถิด ๆ ๆ....

--------------------------

การไปหา หลวงพ่อเพื่อการรักษานั้น เบื้องต้นอาจจะต้องหมั่นไปไหว้พระ สวดมนต์ ถวายภัตตาหารอยู่เนืองๆ เพื่อจะได้ถามหา หรือเจอหลวงพ่อ ได้โอกาสเหมาะจะได้เข้าไปกราบเรียนท่าน

และขอให้ท่านชี้แนะให้ ทั้งการรักษาทางกายด้วยสมุนไพร(ซึ่งแต่ละคนอาจไม่เหมือนกันตามแต่หลวงพ่อจะ แนะนำ)

และการรักษาทางใจด้วยกรรมฐาน(ตามแต่หลวงพ่อจะแนะนำเช่นกัน) 

ลอง หาโอกาสไปที่วัดน่ะค่ะ เนื่องจากหลวงพ่อมีภาระกิจมาก

จึงไม่แน่นอนว่าวันไหนท่านอยู่หรือไม่ เพราะอาจารย์เองก็อยู่ไกล มีภาระมาก

ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไปที่วัดป่า  แต่หากเข้าไปก็สามารถสอบถามลูกศิษย์ฯที่วัดได้ค่ะว่า

"อยากมากราบหลวงพ่อ หลวงพ่ออยู่ไม่ / ท่านจะมาเมื่อไร

(ถ้าท่านอยู่บางทีต้องรอหน่อย ใจเย็นๆ เพราะท่านอาจติดกิจมากมาย แต่ที่วัดมีช่วงเวลาให้พบหลวงพ่อ เช่น หลังเพล 12.00-14.00 หรือ บางวันช่วงเช้าถ้าท่านไม่ติดกิจที่ไหน ก่อน 10.00 น. ก็อาจได้เจอ

แต่ถ้าให้ดีที่สุด...ลองไปที่วัดสักครั้ง

กราบพระพุทธรูปที่วัด อธิษฐานดีๆ

ขอให้ได้โอกาสพบหลวงพ่อ

ขอโอกาสพบหลวงพ่อ...ตั้งสมาธิดีๆ แล้วอาจจะได้เจอท่านไวๆ ....
ขอให้โชคดีค่ะ

อ.แพร


ถ้าต้องการทราบที่อยู่วัดป่าและติดต่อผู้เขียน เพื่อเข้าไปทำการรักษาด้วยยาสมุนไพร

กรุณาเขียนเล่าเรื่องของตัวเองมาที่นี่นะคะ

praepattra@hotmail.com

แพรจะช่วยแนะนำเท่าที่ทำได้ค่ะ

จะพยายามตอบทุกคำถามนะคะ


ข่าวดี ล่าสุดวันที่ 7/7/2556  มีเมลเข้ามาแจ้งว่า

เค้าเข้าไปรักษากับหลวงพ่อกล้า เค้าหายจากโรคนี้แล้วค่ะ  ไปตรวจแล้วไม่พบเชื้อแล้ว

รายละเอียดอยู่ในช่องแสดงความคิดเห็นด้านล่างค่ะ


ผู้ป่วยโรคเอดส์ที่ต้องการรู้วิธีรักษาโรคและต้องการรู้ชื่อยารักษาโรค เข้าไปวัดแล้ว ถามหาเจ้าอาวาสวัดค่ะ ท่านเป็นพระวิปัสสนาจารย์ ซึ่งเคยธุดงค์อยู่ในป่ามา 11 ปี ท่านเก่งเรื่องกรรมฐานมากและท่านศึกษาเรื่องยาสมุนไพรมานาน ท่านเลยเก่งเรื่องยาสมุนไพรมากด้วยค่ะ ทั้งวัดมีหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดเท่านั้นนะคะที่ รู้วิธีและรู้จักยาสมุนไพรที่จะช่วยรักษาโรคนี้ได้ค่ะ (ถ้าท่านไม่ติดกิจนิมนต์ที่ไหน ท่านก็อยู่วัดค่ะ)

เข้าไปวัดแล้ว ถ้ามีบุญได้เจอหลวงพ่อนะคะ (อาจจะเข้าพบท่านยากนิดนึงนะคะ มีเจ้าพ่อ เจ้าแม่ที่วัด คอยกันไม่ให้เจอท่าน เค้าหวงหลวงพ่อกันนะคะ 555 อย่าคิดมาก) ก็เข้าไปต่อคิวขอพบหลวงพ่อค่ะ ได้กราบท่านแล้วก็เรียนท่านค่ะ

บอกท่านว่า อ.แพรแนะนำมา (ประโยคนี้บอกกับหลวงพ่อได้รูปเดียวนะคะ  ถ้าบอกคนอื่นเค้าจะยิ่งกันไม่ให้คุณเข้าพบหลวงพ่อค่ะ) แล้วก็บอกท่านไปเลยค่ะว่าป่วยเป็นโรคอะไร (ต้องทำใจนะคะ หลวงพ่อท่านไม่ให้เข้าพบสองต่อสองหรือเป็นการส่วนตัวหรอกค่ะ จะพบท่านได้ในที่สาธารณะ ถึงจะมีคนรอคิวอยู่เยอะ แต่พอถึงคิวคุณแล้ว คุณก็ต้องบอกหลวงพ่อค่ะ บอกไปเลยค่ะว่ามาหาท่านทำไม มากราบท่านเรื่องอะไร ถ้ามัวแต่อายก็อดนะคะ)

ขอวิธีรักษาตัวและขอชื่อยาสมุนไพรจากท่าน แล้วก็รีบไปร้านขายยากับร้านต้นไม้นะคะ ไปหาซื้อยาสมุนไพรที่หลวงพ่อบอกมาให้ครบ แล้วรีบเอายากลับมาให้ท่านผสมเพิ่มและเสกตัวยาด้วยค่ะ (ใช้ความศรัทธานะคะ  ถ้าทำแค่นี้ไม่ได้ ไม่ต้องเข้าวัดไปรบกวนหลวงพ่อนะคะ ใช้วิธีรักษาทั่วไป ที่ไม่มีโอกาสหายแบบเดิมไปแล้วกันนะคะ ถ้ารับไม่ได้ในความยุ่งยากแบบนี้)

ขอย้ำนะคะ  ตอนนี้ที่วัดไม่มียาสมุนไพรขายค่ะ  ไม่มียาสมุนไพรรักษาโรคเอดส์แจกฟรี โรคนี้ต้องพาตัวเองเข้าไปถามวิธีรักษาตัวจากท่านเท่านั้น เอาตัวเองไปให้ท่านดูอาการ ท่านเป็นพระ ท่านไม่ใช่หมอ ท่านไม่ใช้เครื่องวัดความดัน ใช้หูฟังหรือเจาะเลือดอะไรแบบหมอนะคะ คนป่วยที่รู้ตัวเองว่าเป็นโรค จะต้องไปตรวจจากหมอแผนปัจจุบันแล้วได้รับการรับรองว่าเป็นโรคเอดส์แล้ว ค่อยมาหาท่านนะคะ  ไม่ใช่แค่สงสัย แค่กังวลว่าจะเป็น แล้ววิ่งไปหาท่าน ให้ท่านช่วย แบบนี้หลวงพ่อจะลำบากค่ะ

พอหลวงพ่อลำบาก เจ้าพ่อ เจ้าแม่วัดที่ปกติจะคอยกัน จะยิ่งกันไม่ให้เข้าพบหลวงพ่อมากขึ้น คราวนี้ล่ะ โอกาสที่คนอื่นจะเข้าไปกราบหลวงพ่อ จะยิ่งยากขึ้นไปอีก เท่ากับขวางบุญคนอื่น  บาปหนักเข้าไปอีกค่ะ

หลวงพ่อไม่คิดเงินค่ารักษาค่ะ รักษาฟรีค่ะ แต่ไม่มียาให้ ไม่คิดเงินค่ายาสมุนไพรด้วย เพราะมันไม่มีขายค่ะ เรื่องยาสมุนไพร ผู้ป่วยต้องไปหาตัวยาหลักๆมาเองค่ะ ส่วนยาตัวอื่นๆที่หลวงพ่อจะผสมเพิ่มให้ (ถ้าท่านมี) จะมีลูกศิษย์ท่านบางคนไปหาซื้อยาสมุนไพรมาถวายท่าน เพื่อให้ท่านไว้แจก ไว้ใช้ให้ผู้ป่วยที่มาขอ แต่มีไม่พอสำหรับรักษาทุกโรคและรักษาทุกคนนะคะ ถ้าผู้ป่วยท่านใดกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย สบายใจได้ค่ะ ท่านไม่ใช่หมอ ท่านเป็นพระป่า ท่านไม่คิดเงินกับคนป่วยหรอกค่ะ หาวัดให้เจอ  หาท่านให้เจอ (ต้องใช้ความสามารถและบุญค่ะ ถึงจะเจอท่าน) แต่ถ้าใครได้เจอท่านแล้วเกิดความศรัทธาอยากจะทำบุญกับท่าน หรืออยากจะช่วยท่านสร้างวัด ก็สามารถใส่ซองร่วมทำบุญกับท่านได้ ตามกำลังศรัทธาค่ะ ไม่มีการบังคับ ไม่มีการเรี่ยไรค่ะ แต่ว่า เข้าไปถึงวัดแล้ว เห็นบรรยากาศวัดป่าแล้ว ยังไม่คิดจะทำบุญสร้างกุศลให้ชีวิตตัวเองอีกหรือค่ะ ทำบุญบ้างนะคะ ชีวิตจะได้ดีขึ้น เผื่อบุญมี กรรมจางแล้วจะได้หายจากโรคเร็วๆค่ะ

สมุนไพรตัวไหนที่ใช้รักษาโรคเอดส์น่ะหรือค่ะ 

แพรได้ข้อมูลจากหลวงพ่อกล้า เพิ่มเติม ท่านบอกว่าต้องใช้ "ตันทับทิมแดง"

ต้นทับทิมแดงสดๆค่ะ เอาทั้งต้น ใบ ราก เอามาสับรวมกันให้ได้ 3 กระสอบแล้วเอาไปให้หลวงพ่อดูที่วัด หลวงพ่อจะใส่ยาสมุนไพรบางตัวเพิ่มให้ และเสกยา (อันนี้เป็นความรู้ ความสามารถเฉพาะตัวค่ะ จะหายได้ต้องกินยาที่เสกแล้วค่ะ) 

แล้วอย่ามาถามนะคะว่า ใช้เท่าไร  บอกแล้วว่า 3 กระสอบค่ะ มันกี่กิโล

ไม่รู้ค่ะ  ทำไมต้องเท่านี้ คงกินแล้วหายค่ะ ถึงใช้เยอะแบบนี้ 

อย่าลืมนะคะ ว่านี้คือ ยาสมุนไพร ไม่ใช่ยาหมอค่ะ ไม่มีการอัดเม็ด ใส่แคปซูลขายตามตลาดทั่วไปนะคะ

อย่ามาถามนะคะว่าซื้อต้นทับทิมแดงที่ไหน  ราคาเท่าไร 

แพรก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะ  แต่น่าจะเป็นร้านขายต้นไม้นะคะ ลองถามดูๆนะคะ  พลอยก็ไม่ได้เปิดร้านขายยา ร้านขายต้นไม้ ไม่รู้จริงๆค่ะ

แพรช่วยได้เท่านี้จริงๆค่ะ  สำหรับคนที่เป็นโรคเอดส์ 

แพรช่วยแนะนำแล้ว จะทำหรือไม่ทำ  ทำได้หรือไม่ได้

 มันอยู่ที่ตัวของท่านเองค่ะ  ท่านเป็นคนเลือกชีวิตของท่านเองค่ะ

อยากจะหาย หรืออยากจะตาย ท่านเลือกได้

ชีวิตมันเป็นของคุณ


คำสำคัญ (Tags): #โรคเอดส์
หมายเลขบันทึก: 536599เขียนเมื่อ 21 พฤษภาคม 2013 04:53 น. ()แก้ไขเมื่อ 9 กรกฎาคม 2013 15:34 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (3)

ข่าวดีนะคะ ล่าสุดวันที่ 7/7/2556 มีเมลจากอดีตผู้ป่วยโรคเอดส์คนหนึ่ง เข้ามาแจ้งว่า

เค้าเข้าไปรักษากับหลวงพ่อกล้า เค้าหายจากโรคนี้แล้วค่ะ ไปตรวจแล้วไม่พบเชื้อแล้ว

รายละเอียดอยู่ในด้านล่างค่ะ

แพรก็ไม่ทราบจริงๆว่าเค้าคือใคร

ขอบคุณนะคะที่ส่งเมลตอบกลับมาค่ะ

********************

สวัสดีครับ อ.แพร

ผมเป็นคนนึงที่อ.แพร ได้แนะนำผมให้นำต้นทับทิมไปให้หลวงพ่อวีระนนท์ ทำการปลุกเสกให้แล้วให้มาต้มดื่มกินที่บ้าน หลวงพ่อท่านใจดีมากครับ ช่วยทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม ผมรู้สึกศรัทธาในตัวท่านมากครับ และที่สำคัญผมเพิ่งได้รับข่าวดีเมื่อวานนี้ครับเมื่อผมได้ไปตรวจที่โรง พยาบาล ปรากฎว่าตรวจไม่เจอเชื้อครับ ไม่มีเชื้อครับ โล่งเลยครับ เหมือนยกภูเขาออกจากอก

และสุดท้ายนี้ผมขอขอบพระคุณ อ.แพร เป็นอย่างสูงครับ ที่แนะนำผมและคนอื่นๆให้ไปหาหลวงพ่อท่าน ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่ อ.แพร ได้มอบสิ่งดีๆให้กลับผู้อื่น จงย้อนกลับไปถึง อ.แพร ให้มีแต่ความสุขความเจริญ ร่ำรวยด้วยความสุข ร่ำรวยเงินทอง ร่ำรวยด้วยคุณความดี ขอให้คุณพระคุณเจ้าคุ้มครองครับ กราบขอบพระคุณอีกครั้งครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
L3nr
ระบบห้องเรียนกลับทาง