บนโลกใบนี้มีสิ่งที่เป็นอยู่ในธรรมชาติจำนวนมากมาย สิ่งมีชีวิตได้นำมาใช้เพื่อการดำรงชีวิต หากใช้อย่างไม่ระมัดระวังก็จะเกิดปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย แต่ถ้าใช้ด้วยความรู้ความคิดและความพอเพียง ปัญหาก็คงน้อย หรือหากจะมีการแก้ไขก็สามารถทำได้ไม่ยากนัก ความพอเพียง(ใช้เท่าที่จำเป็นเท่านั้น) จะนำไปสู่สมดุล อยากเห็นทุกคนมีความพอเพียง ไม่ใช้ล้นเหลือหรือการสะสมเป็นของตน จะนำไปสู่ความไม่สมดุล ปัญหาก็จะเกิดตามมา หากพิจารณาดูแล้วจะพบว่าทุกปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นล้วนแต่มาจากความไม่สมดุลแทบทั้งนั้น เช่น ความอ้วนก็ไม่สมดุลในการกินอยู่ ความยากจนก็ไม่สมดุลในการกระจายรายได้ อากาศเสียก็ไม่สมดุลเรื่องการเผาไหม้เชื้อเพลิง หรือการปลดปล่อยสารพิษในการผลิตที่มากเกิน ทั้งหลายของปัญหาหากเราตรวจสอบให้ถึงต้นตอที่แท้จริงแล้วก็จะพบว่าทุกสิ่งอย่างล้วนแต่ไม่สมดุล แทบทั้งนั้น