คุณธรรม

คุณธรรม


๑. สะอาด;ท่านจะไม่ผิดศีลข้อปาณาฯเพราะบ้านเรือน ทีทำงานสะอาด จะไม่ต้องฆ่าเหล่าสัตว์ที่มาแผงตัวอยู่

๒.ระเบียบ 

๓.สุภาพ 

๔.ตรงเวลา ;ท่านจะไม่ผิดศีลข้อมุสาฯเพราะไม่ต้องพูดปด เพื่ออ้างเหตุฯ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อุบัติเหตุในโรงงาน/ความเห็น (0)