การใช้เทคนิคสวอท...ในการหาแนวทางพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร

          หลายท่านคงเคยใช้เทคนิคสวอทในการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน-ภายนอก ในงาน/องค์กร มาบ้างแล้วไม่มาก็น้อย  ผมเคยใช้มาบ้างแต่ไม่ค่อยบ่อยมากนัก  ช่วงนี้พอดีมีกิจกรรมการจัดเวทีเรียนรู้เพื่อพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพ ของสำนักงานเกษตรจังหวัดที่ต้องลงไปจัดเวทีเรียนรู้ 11 กลุ่มอาชีพจาก 11 อำเภอผมจึงลองนำเทคนิคนี้มาปรับใช้

          ผมใช้ทั้ง SWOT Analysis และ TOWS matrix เพื่อให้ได้แนวพัฒนา/การใช้ประโยชน์จากจุดแข็งและโอกาส ไปจนถึงการกำหนดแนวทางแก้ไข-พัฒนากลุ่มอาชีพเอง

          ในระยะเวลาที่ไม่มากนัก ประกอบกับอากาศที่ร้อนมากๆ ในช่วงกลางวันที่เราระดมความคิดเห็นจากเกษตรกร ผมจะให้แต่ละกลุ่มได้ร่วมกันหาทางพัฒนาที่ได้จากข้อมูลที่ร่วมกันวิเคราะห์..

....ดูภาพบรรยากาศและสิ่งที่ได้กันครับ
      ในภาพสุดท้าย.....ผมก็จะมอบข้อมูลทั้งหมดคืนให้กับกลุ่ม เพื่อที่จะได้ร่วมกันคิดต่อที่จะ

 • คัดเลือก/จัดลำดับความสำคัญว่าจะทำอะไร ก่อน-หลัง
 • ประเด็นไหนจะทำเอง  หรือส่งต่อให้หน่วยที่มีหน้าที่หรือมีกำลังมากกว่า/หรืออะไรที่จะต้องบูรณาการ
 • ฯลฯ
บันทึกมาเพื่อการ ลปรร. ครับ
สิงห์ป่าสัก  17 พ.ค. 2556

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMนักส่งเสริมการเกษตรความเห็น (8)

เขียนเมื่อ 

มาชื่นชมคนตั้งใจดีค่ะ น้องสิงห์

สบายดีนะคะ

เขียนเมื่อ 

ทุ่มเททั้งกายและใจในการทำงานเพื่อชุมชน น่าชื่นชมมากๆ ค่ะ ทุกท่านตั้งใจฟังกันทีเดียว อากาศร้อนๆ แบบนี้ ตั้งใจกันจริงๆ ค่ะ

เขียนเมื่อ 

ดีจังเลยครับพี่ ได้ SWOT ชุมชน

พี่สบายดีนะครับ

เขียนเมื่อ 

 • สวัสดีครับพี่  Bright Lily
 • ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมเยียน
 • ยังระลึกถึงมวลมิตรที่ภูเก็ตเสมอนะครับเขียนเมื่อ 

 • สวัสดีครับน้อง Sila Phu-Chaya
 • ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมเยียนนะครับ
 • ลองเอาไปใช้บ้างก็ได้นะครับดีมากๆ

เขียนเมื่อ 

 • สวัสดีครับ อ.ขจิต ฝอยทอง
 • สบายดีครับ
 • คิดถึงอาจารย์เสมอนะครับ

เขียนเมื่อ 

วิธีจัดกระบวนการเป็นเครื่องมือที่วิชาชีพที่ต้องลงชุมชนควรได้เรียนรู้ นำไปปรับใช้จริงๆนะคะ ขอบคุณที่คุณยุทธนำมาเผยแพร่ และส่งเสริมให้คนอื่นๆได้ความคิดในการนำไปปรับใช้ พี่โอ๋ว่าคนที่เข้ากระบวนการนี้แล้วคงได้ความคิด รู้จักวิธีคิดอย่างเป็นระบบมากขึ้นแน่นอนเลยค่ะ

เขียนเมื่อ 

 • สวัสดีครับพี่โอ๋
 • การใช้เตรื่องมือทำให้เรามีทิศทางที่ชัดเจน
 • แต่ก็สามารถปรับกระบวนการได้ตลอดเวลา
 • ทำแล้วสนุกครับ..แม้บางครั้งต้องบินเดี่ยว
 • และได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะของเราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 • ขอบคุณตรับ