แพรภัทร
ผู้ช่วยศาตราจารย์ แพรภัทร ยอดแก้ว

ก้าวย่างแห่งการเดินจงกรม


นั่งสมาธิแล้ว เรามาเริ่มต้นปฎิบัติกรรมฐานกันต่อนะคะ อันนี้แก้ง่วงได้ดีค่ะ พยายามเดินให้มากๆ แล้วจะนั่งสมาธิได้นานๆค่ะ แพรเคยลองแล้วค่ะ อัตราส่วนระหว่างการเดินจงกรมกับการนั่ง ได้ดี 1: 1 ชั่วโมง หรือ 1 : 1.30 ชั่วโมง แล้วได้มากและได้ดีด้วยนะคะ 1: 2 ชั่วโมง

เห็นไหมค่ะ ยิ่งเดินยิ่งนั่งได้ดีจริงๆค่ะ

แพรจะอธิบายวิธีการเดินจงกรม ตามหลักสูตรของหลวงพ่อนะคะ

โดยการเตรียมความพร้อมยืนตัวตรง รู้สึกตัวทั่วพร้อม

การจัดวางมือ : ก่อนเดินค่ะ

วิธีทำเริ่มจาก“แขนขวา”ค่ะ

1.ยกแขนขวาขึ้นระดับไหล่บอกในใจว่ายกหนอ

2.เอาแขนขวามาข้างหลังบอกในใจว่าไปหนอ

3.เอาแขนขวาวางที่หลัง บอกในใจว่าวางหนอ

4.เอาแขนขวาวางถูกที่หลัง บอกในใจว่าถูกหนอ

วิธีทำต่อมาเริ่มที่“แขนซ้าย” ค่ะ

5.ยกแขนซ้ายขึ้นระดับไหล่บอกในใจว่ายกหนอ

6.เอาแขนซ้ายมาข้างหลังบอกในใจว่าไปหนอ

7.เอาแขนซ้ายวางที่ฝ่ามือขวา บอกในใจว่าวางหนอ

8.เอาแขนซ้ายวางถูกที่ฝ่ามือขวา พร้อมกับกำมือขวาจับมือซ้ายไว้บอกในใจว่าถูกหนอ

จากนั้นกล่าวในใจว่า

การยืน :ยืนหนอ ๆ (5 ครั้ง)

วิธีทำการกล่าวว่า “ยืนหนอ” แต่ละครั้ง ต้องพิจารณาตามร่างกายที่ยืน ดังนี้

1.เอาจิตสำรวจตั้งแต่ปลายผม ถึงปลายเท้า (ช้าๆ) อย่างมีสติ

คือกล่าวว่า ยืนเอาจิตสำรวจตั้งแต่ปลายผม ถึงบริเวณท้อง

กล่าวว่า หนอเอาจิตสำรวจตั้งแต่บริเวณท้อง ถึงปลายเท้า

2.เอาจิตสำรวจตั้งแต่ปลายเท้า ถึงปลายผม (ช้าๆ) อย่างมีสติ

คือกล่าวว่า ยืนเอาจิตสำรวจตั้งแต่ปลายเท้า ถึงบริเวณท้อง

กล่าวว่า หนอเอาจิตสำรวจตั้งแต่บริเวณท้อง ถึงปลายผม

3.เอาจิตสำรวจตั้งแต่ปลายผม ถึงปลายเท้า (ช้าๆ) อย่างมีสติ

4.เอาจิตสำรวจตั้งแต่ปลายเท้า ถึงปลายผม (ช้าๆ) อย่างมีสติ

5.เอาจิตสำรวจตั้งแต่ปลายผม ถึงปลายเท้า (ช้าๆ) อย่างมีสติ

อยากเดินหนอ ๆ(5 ครั้ง)

วิธีทำบอกกับใจเราว่า อยากเดินจงกรมแล้วนะ เตรียมตัว เตรียมใจเดินได้แล้วนะเดินอย่างมีสติ

การเดิน : Step 1

ขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอ

วิธีทำบอกใจเราว่า

ขวา:ตั้งสติมาที่เท้าขวายังไม่เคลื่อนไหวค่ะอยู่นิ่งๆนะคะ

ย่าง :ก้าวเท้าขวาออกมา ย่างเท้าไปข้างหน้า ประมาณ 1 ช่วงเท้า ค่ะ

หนอ :วางเท้าขวาลงเหยียบบนพื้น (ทั้งเท้านะคะ ให้เท้าเสมอกัน ไม่เอาส้นลงหรือปลายเท้าลงก่อน) พร้อมกับสติหรือความรู้สึกตัวว่าเท้าขวาได้เหยียบลงบนพื้นเต็มเท้าแล้ว

ซ้าย:ตั้งสติมาที่เท้าซ้ายยังไม่เคลื่อนไหวค่ะอยู่นิ่งๆนะคะ

ย่าง :ก้าวเท้าซ้ายออกมา ย่างเท้าไปข้างหน้า ประมาณ 1 ช่วงเท้า ค่ะ

หนอ :วางเท้าซ้ายลงเหยียบบนพื้น (ทั้งเท้านะคะ ให้เท้าเสมอกัน ไม่เอาส้นลงหรือปลายเท้าลงก่อน) พร้อมกับสติหรือความรู้สึกตัวว่าเท้าซ้ายได้เหยียบลงบนพื้นเต็มเท้าแล้ว

ก้าวเท้าเดินไปประมาณ 8 ก้าวสุดทางให้ก้าวเท้าสุดท้าย โดยวางเท้าสุดท้ายเสมอกันค่ะ

จากนั้นกล่าวในใจว่า

ยืนหนอ ๆ (5 ครั้ง)

วิธีทำการกล่าวว่า “ยืนหนอ” แต่ละครั้ง ต้องพิจารณาตามร่างกายที่ยืน ดังนี้

1.เอาจิตสำรวจตั้งแต่ปลายผม ถึงปลายเท้า (ช้าๆ) อย่างมีสติ

คือกล่าวว่า “ยืน” เอาจิตสำรวจตั้งแต่ปลายผม ถึงบริเวณท้อง

กล่าวว่า “หนอ”เอาจิตสำรวจตั้งแต่บริเวณท้อง ถึงปลายเท้า

2.เอาจิตสำรวจตั้งแต่ปลายเท้า ถึงปลายผม (ช้าๆ) อย่างมีสติ

คือกล่าวว่า “ยืน” เอาจิตสำรวจตั้งแต่ปลายเท้า ถึงบริเวณท้อง

กล่าวว่า “หนอ”เอาจิตสำรวจตั้งแต่บริเวณท้อง ถึงปลายผม

3.เอาจิตสำรวจตั้งแต่ปลายผม ถึงปลายเท้า (ช้าๆ) อย่างมีสติ

4.เอาจิตสำรวจตั้งแต่ปลายเท้า ถึงปลายผม (ช้าๆ) อย่างมีสติ

5.เอาจิตสำรวจตั้งแต่ปลายผม ถึงปลายเท้า (ช้าๆ) อย่างมีสติ

อยากกลับหนอ ๆ(5 ครั้ง)

วิธีทำบอกกับใจเราว่า อยากหันหลังกลับ เตรียมตัว เตรียมใจหันตัวกลับได้แล้วนะกลับอย่างมีสติ

การกลับหลังหัน : กลับหนอ ๆ(6 ครั้ง)

วิธีทำการกล่าวว่า “กลับหนอ” แต่ละครั้ง ต้องก้าวเท้ากลับสลับข้างดังนี้

1.ยกปลายเท้าขวา ส้นเท้าติดพื้นหมุนปลายเท้าไปทางขวา ประมาณ45องศาค่ะ

2.ยกเท้าซ้ายก้าวไปชิดเท้าขวาให้เท้าเสมอกัน

3.ยกปลายเท้าขวา ส้นเท้าติดพื้นหมุนปลายเท้าไปทางขวา ประมาณ45องศาค่ะ

4.ยกเท้าซ้ายก้าวไปชิดเท้าขวาให้เท้าเสมอกัน

5.ยกปลายเท้าขวา ส้นเท้าติดพื้นหมุนปลายเท้าไปทางขวา ตัวจะหันกลับหลังแล้วค่ะ

6.ยกเท้าซ้ายก้าวไปชิดเท้าขวาให้เท้าเสมอกัน

ยืนหนอ ๆ (5 ครั้ง)

วิธีทำการกล่าวว่า “ยืนหนอ” แต่ละครั้ง ต้องพิจารณาตามร่างกายที่ยืน ดังนี้

1.เอาจิตสำรวจตั้งแต่ปลายผม ถึงปลายเท้า (ช้าๆ) อย่างมีสติ

คือกล่าวว่า “ยืน” เอาจิตสำรวจตั้งแต่ปลายผม ถึงบริเวณท้อง

กล่าวว่า “หนอ”เอาจิตสำรวจตั้งแต่บริเวณท้อง ถึงปลายเท้า

2.เอาจิตสำรวจตั้งแต่ปลายเท้า ถึงปลายผม (ช้าๆ) อย่างมีสติ

คือกล่าวว่า “ยืน” เอาจิตสำรวจตั้งแต่ปลายเท้า ถึงบริเวณท้อง

กล่าวว่า “หนอ”เอาจิตสำรวจตั้งแต่บริเวณท้อง ถึงปลายผม

3.เอาจิตสำรวจตั้งแต่ปลายผม ถึงปลายเท้า (ช้าๆ) อย่างมีสติ

4.เอาจิตสำรวจตั้งแต่ปลายเท้า ถึงปลายผม (ช้าๆ) อย่างมีสติ

5.เอาจิตสำรวจตั้งแต่ปลายผม ถึงปลายเท้า (ช้าๆ) อย่างมีสติ

อยากเดินหนอ ๆ(5 ครั้ง)

วิธีทำบอกกับใจเราว่า อยากเดินจงกรมแล้วนะ เตรียมตัว เตรียมใจเดินได้แล้วนะเดินอย่างมีสติแล้วก็เดินค่ะ

การเดิน : Step 1

ขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอ

เป็นไงบ้างค่ะเพื่อนๆเดินได้ไหมค่ะ

ไม่ยากเลยใช่ไหมค่ะง่ายๆอย่างมีสติค่ะ

หัดเดินจนชำนาญแล้วก็เพียรพยายามเดินเข้านะคะ

สักวันต้องหลุดพ้นแน่นอนค่ะ

บุญรักษา ธรรมคุ้มครองนะคะ

หมายเลขบันทึก: 536205เขียนเมื่อ 17 พฤษภาคม 2013 10:39 น. ()แก้ไขเมื่อ 17 พฤษภาคม 2013 10:46 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (3)

พยายามเข้านะค่ะ

เอาใจช่วยอยู่ค่ะ

อ่านและคิดตามโดยไม่ได้ลงมือทำก็ยังรู้สึกได้ว่าจิตนิ่งขึ้นนะคะ

ถ้าสติไม่มา ปัญญาก็ไม่มี อาจารย์มีทั้งสติและปัญญา ขออนุโมทนาสาธุ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
L3nr
ระบบห้องเรียนกลับทาง