ร้านต้นตอ
ตั้งอยู่ ตลาดใหม่บ้านไร่ (สวนจัตตุจักรราชบุรี)
เส้นทางใหม่บายพาสกรุงเทพมหานคร

จำหน่าย
อุปกรณ์ จัดและตกแต่งสวนที่สวยงาม เช่น  ตอไม้  ตุ๊กตา
อุปกรณ์ทำน้ำตก น้ำล้น