ธุรกิจเบเกอร์รี่ที่ดิฉันอยากทำนั้นจะทำเป็นระบบเฟรนส์ไชน์ด้วย  ทำทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ปัญหาของธุรกิจคือ

1.        การส่งออกหรือชาวต่างชาติซื้อเฟรนส์ไชน์ไปยังต่างประเทศ  ตอนนี้ธุรกิจที่ชาวต่างชาติจะลงทุนก็ต้องมองในเรื่องของการเมืองและเศรษฐกิจ  ว่าเป็นอย่างไร  แต่ในปัจจุบันประเทศไทยก็อยู่ในช่วงการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี ใหม่  ในเรื่องการเมืองก็ยังไม่เรียบร้อยนักชาวต่างชาติที่มาซื้อเฟรนส์ไชน์  ก็ต้องดูว่าเหตุการณ์ก่อนการลงทุน  

2.        ปัญหาในเรื่องกฎหมายที่ควบคุมเรื่องอาหารทางสาธารณสุขทางต่างประเทศ  คือกฎหมายระหว่างประเทศ  จะต้องมีข้อกำหนดต่าง ๆ ทางเราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนระบบหรือรสชาติอาหารตามประเทศนั้น ๆ และวัฒนธรรมตามประเทศนั้นด้วย

3.        ทางด้านคู่แข่งขัน  คู่แข่งมีหลายรายที่นำเข้ามาจากต่างประเทศด้วยและในประเทศด้วยทำให้ต้องแข่งขันกับคู่แข่งรายเก่าและอาจเกิดอุปสรรคในเรื่องของแบรนด์