เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าภายนอกและภายใน จากคำถามข้อ 5 และข้อ8 (ที่บันทึกนี้) ทางทีมงานเวชระเบียนมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบดังนี้ค่ะ

เมื่อ 5 ตค.49 น้องยุ้ย(อนงค์)ได้ทดลองออกสิทธิ์ประกันสังคม และบัตรเบิกได้โดยใช้การพริ้นจากระบบคอมฯแทนการเขียนด้วยมือ ทำให้การออกสิทธิ์เร็วขึ้นมากกว่า 2 เท่า แต่ก็จำได้ว่าช่วงที่ทดลองระบบดิฉันอดตื่นเต้นไม่ได้เพราะ "ยุ้ย"มาทดลองวันที่มีความเสี่ยงต่อการถูกร้องเรียนสูง เนื่องจากเป็นวันพฤหัสที่คนไข้จะเยอะเป็นพิเศษกว่าทุกวัน (พวกเราเคยแซวว่าวันนี้ดาราออกตรวจOPDเยอะ) ณ วันนี้ที่ด่านหน้ามียุ้ยเป็นผู้นำทำระบบใหม่ และคอยส่งลูกให้ดิฉันรับช่วงต่อ ส่วน"เปิ๊ล" "โย่ง" และ"ทอน"ออกสิทธิในระบบเก่า(เขียน)ไปพร้อมๆกันเพื่อไม่ให้ระบบหยุดชงัก ซึ่งก็ได้ผลเกินคาด มีผู้ป่วย 1 รายที่ออกสิทธิไปแล้วทางห้องรังสีให้กลับมาเปลี่ยนเอาใบเดิมซึ่งมีรายการของแผนกรังสีครบถ้วนกว่า  และเราลืมประสานกับแผนกรังสี ดิฉันขอโทษคนไข้และเดินไปพร้อมคนไข้ เพื่อไปขอโทษแผนกรังสีที่ไม่ได้ไปประสานและขอความร่วมมือให้ใช้แบบใหม่โดยเขียนเพิ่มเองไปก่อน โดยจะปรับเพิ่มรายการให้ และขอโทษผู้ป่วยอีกครั้งที่ทำให้เสียเวลา นับว่าโชคดีที่วันนี้ไม่มีปัญหาอื่นมาแทรกซ้อน(แฟ้มหาไม่เจอ แฟ้มช้า)

ซึ่งคุณหมอยุทธศักดิ์จะมีหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อทดลองใช้เฉพาะช่วงเร่งด่วนก่อนเป็นเวลา 1 เดือนค่ะ

ขอบคุณ"น้องยุ้ย" (เยี่ยมมากๆ)ที่ช่วยคิดและประสานทุกส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ระบบใหม่นี้เกิดขึ้น

ขอบคุณ น้องๆห้องบัตรที่ช่วยให้การทดลองระบบราบรื่น แม้จะมีเสียงบ่นบ้างเพราะกลัวไม่ Work และอาจจะได้แถมคำร้องเรียนเพิ่ม

ขอบคุณ "โย่ง" และ"เปิ๊ล" น้องจากศูนย์พัฒนาคุณภาพ ที่มาช่วยเสริมกำลังคนช่วงเร่งด่วน(เนื่องจากจนท.ห้องบัตรลาออกไป 4 คน)