เขาหินซ้อน

YooDD
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การไปศึกษาดูงานที่เขาหินซ้อน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัอฉะเชิงเทรา เป็นสถานที่ท่องเที่ยว พักผ่อน ของนักท่องเที่ยวและยังเป็นสถานที่ที่ให้ความรู้ในเรื่องของโครงการพระราชดำริของพระบบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งท่านได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของพื้นที่นี้เป็นอย่างมากจึงมีการพัฒนาเกิดขึ้นที่มาของเขาหินซ้อนก็คือ  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2522 อีกทั้งเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ถือเป็นตัวอย่างของการพัฒนาตามแนวเกษตรยั่งยืน (Sustainable Agriculture) แห่งหนึ่ง มีพื้นที่ดำเนินการจำนวน 1,895 ไร่ ประกอบด้วย พื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน ฯ จำนวน 1,240 ไร่ และพื้นที่โครงการส่วนพระองค์เขาหินซ้อนฯ จำนวน 655 ไร่ ดำเนินการพัฒนาทางด้านการเกษตรอย่างสมบูรณ์แบบ โดยเน้นการปรับปรุงและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติของดินและน้ำให้มีความสมบูรณ์ เนื่องจากสภาพพื้นที่แห่งนี้มีการตัดไม้ แล้วปลูกพืชไร่ เช่น ข้าวโพด และมันสำปะหลัง ทำให้ดินจืด และเสื่อมคุณภาพจนกลายเป็นดินทราย ในฤดูแล้วจะมีการชะล้าง เนื่องจากลมพัด (Wind erosion) ในฤดูฝนจะมีการชะล้างเนื่องจากน้ำเซาะ (Water erosion) ทำให้หน้าดินถูกทำลายไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ ความประทับใจที่เขาหินซ้อนคือเป็นสถานที่มีพืชพันธุ์ซะจนถ้าคุณไปอาจหลงได้ พืชแปละหายาก ราคา แพง-ถูกมีหมด จัดสรรปันส่วนได้ดี แต่งขอบกราบแทนพระคุณอันล้นเกล้า ด้วยความปรีชาสามารถของ ในหลวงเราเนี่ยแหละ ทำให้ประทับใจเป็นที่สุด ทรงปรีชาในด้านการแปรสภาพดิน และจัดสรรนำพืชพันธุ์มาตกแต่ง และสถานที่ต่อไปที่ได้ไปคือการไปกราบไหว้พระที่วัดสมานรัตนารามและวัดหลวงพ่อโสธรซึ่งทั้งสองวัดนี้มีความสวยงามมากได้เข้าไปไหว้ขอพร ความประทับใจที่วัดหลวงพ่อโสธรคือ การไปดูนางรำแก้บน ในการศึกษาดูงานในครั้งนี้มีประโยชน์มากอยากให้จัดอีกต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สมุดของฉันความเห็น (0)