การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องปกติสำหรับทุกสรรพสิ่ง โดยไม่มีข้อยกเว้น ทั้งสิ่งที่มีชีวิต และไร้ชีวิต ในการส่งผ่านจากที่นี่ไปที่นั้นเราจะรักษาความสัมพันธ์อย่างไรให้การส่งผ่านนี้ดำเนินไปอย่างงดงามทั้งหมด เป็นท่าทีในใจของเรา จากไปด้วยความอาลัย ระลึกถึงสิ่งที่ดีงาม เมื่อไปพบสถานที่ใหม่ คนใหม่ งานใหม่ ก็มีทีท่าในใจ ที่จะสร้างสิ่งที่ดีงามใหม่  จากหนังสือพิมพ์ คม-ชัด-ลึก วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2549