ขอขอบคุณพี่บอยมากครับที่ช่วยแนะนำเรื่อง blog

สิ่งที่คาดหวัง : ได้ความรู้เรื่อง blog

สิ่งที่เกินคาดหวัง : ได้ความรู้เรื่อง blog มากขึ้นกว่าเดิม

สิ่งที่น้อยกว่าคาดหวัง : ยังลิ้งฟายไม่เป็น

สิ่งที่จะปรับปรุง : ศึกษาวิธีการใช้ blog เพิ่มเติมอีก