สวัสดีค่ะ

วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับ Blog และต้องขอขอบคุณ

คุณอนุวัทย์  เรืองจันทร์   ที่สละเวลามาเป็นวิทยากรให้กับพวกเราชาวสหเวชศาสตร์  ขอบคุณมากค่ะ