สถิติการประชุมคณะกรรมการประจำคณะสหเวชศาสตร์

sarita
สถิติการประชุม ก.ค. ประจำปีงบประมาณ 2549

ตามมาตรฐานที่ 5 มาตรฐานด้านการพัฒนาสถาบันและบุคลากร
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สถาบัน/กลุ่มสาขาและผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่ขับเคลื่อนพันธกิจ และสามารถสะท้อนถึงนโยบายวัตถุประสงค์ และนำไปสู่เป้าหมายของการบริหารจัดการที่ดี มีการบริหารแบบมีส่วนร่วม เน้นการกระจายอำนาจโปร่งใส และตรวจสอบได้ รวมทั้งมีความสามารถในการผลักดันสถาบันให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ในส่วนของคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้คำจำกัดความกรรมการสภาสถาบัน/กลุ่มสาขา หมายถึง กรรมการประจำคณะ บัดนี้ได้สิ้นสุดปีงบประมาณ 2549 แล้ว งานนโยบายและแผน จึงจัดทำสรุปสถิติการประชุมคณะกรรมการประจำคณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2549 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการอ้างอิงต่อไป

สริตา
5 ต.ค.49

วิสัยทัศน์ คณะสหเวชศาสตร์ จะเป็นคณะวิชาแห่งการวิจัย ภายในปี 2553

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ARU~Council

คำสำคัญ (Tags)#ตัวบ่งชี้ที่5.1-50

หมายเลขบันทึก: 53399, เขียน: 05 Oct 2006 @ 13:15 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:03 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)