กระบวนการจัดการความรู้นั้น หากจะเน้นความเป็นทางการมากนักคงยากที่จะดึงเอา Tacit Knowledge ออกมา เราอาจคุ้นเคย หรือถ้าสังเกตุให้ดีแล้ว การพบปะ พูดคุยกันอย่างไม่เป็นทางการนี้เอง เราอาจได้สาระดีๆ ในขณะที่การประชุมอย่างเป็นทางการนั้น อาจหาได้ยาก

ผมจึงได้จัดเวทีเสมือนแห่งนี้ เพื่อชุมชนการปฏิบัติเอาไว้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ที่ดีต่อกัน

ท่านสามารถเข้าร่วมจิบ(แบบออนไลน์) ได้ก่อนตามลิงค์ด้านล่างนี้ครับ

- เข้าผ่านทางหน้าหลักของเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แล้วเลือกหัวข้อ "MSU KM : การจัดการความรู้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม"

- เข้าผ่านทางเว็บไซต์ MSU-KM ที่ http://202.28.32.42/msukm

- เข้าโดยตรงผ่านทาง Blog Gotoknow ที่ http://gotoknow.org/msucoffeecafe 

ขอปัญญาเกิดแด่ท่านครับ

วิชิต