วันนี้รู้สึกดีใจและขอเป็นหนึ่งในสมาชิก blog สหเวช เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  แสดงความคิดเห็นร่วมกันค่ะ