Contact

การประชุมเรื่อง blog

วันที่ 5 ต.ค.ได้เข้าประชุมเกี่ยวกับเรื่องของการสร้าง blog และทำความเข้าใจในการใช้งานโดยมี พี่บอย เลขานุการคณะเป็นผู้ให้ความรู้ตอนแรกคิดมันเป็นเรื่องยุ่งยากและไม่เข้าใจแต่พอได้ทำความรู้จักเข้าจริงแล้วไม่ยากเลยก็เลยอยากให้เพื่อนๆทุกคนหรือคนที่ไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกก็รีบสมัครกันเยอะนะค่ะสิ่งที่จะได้คือ

1.ได้ความรู้เรื่อง blog และได้รับสาระความรู้จากเพื่อนๆทีเป็นสมาชิกและได้รับข่าวสารต่างๆของคณะโดยเป็นการประหยัดกระดาษไม่ต้องถ่ายเอกสารแจกให้เปลืองทรัพยากร

2. และได้แลกเปลี่ยนความรู้ของเพื่อนๆที่เป็นสมาชิกด้วยค่ะ

 

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 53400, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Comments: 1, Read: Click

Tags #กล่องสาระและความรู้

Recent Posts 

Comments (1)