วันนี้พี่บอยได้ช่วยให้ความรู้เรื่องblog ทำให้สามารถใช้งาน blog ได้หลากหลายมากขึ้น ถือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้เครื่องมือ KM ที่คณะสหเวชฯของเราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี  ต้องขอขอบคุณพี่บอยที่ให้ความรู้เรื่อง Blog เพิ่มขึ้นค่ะ