เช้านี้ได้อ่านหนังสือพิมพ์มติชนที่ตีพิมพ์เนื้อหาส่วนหนึ่งในการปาฐกถาของ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เรื่อง "หมออาชีพ หมอมืออาชีพ" ที่จัดโดยคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม ที่ห้องประชุมเฉลิม พรมมาส ตึก อปร. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ดิฉันเห็นว่าการปาฐกถาครั้งนี้ให้ข้อคิดที่ดีมากและเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรด้านสุขภาพทุกสาขา เชิญอ่านได้ที่นี่

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๔๙