การอบรมวันนี้ บุคลากรคณะสหเวชศาสตร์ ให้ความร่วมมืออย่างขยันขันแข็ง พยายามอย่างเต็มความสามารถ ในการเรียนรู้ การใช้ Blog กันรวมทั้งตัวเองด้วย เหมือนได้ทบทวนขึ้นมาใหม่อีกครั้ง ได้สร้างความรู้ใหม่ๆ ให้เราได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้นนั้นเอง

ต้องขอบคุณ พี่ superboy เราอย่างมากที่พยายามให้ลูกน้องในสำนักงานได้รับความรู้ อย่างเต็มที่ ให้ทุกคนได้สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สำหรับงานที่ตนเองเกี่ยวข้อง  และที่ขาดเสียมิได้ ก็ต้องขอบใจน้องๆ ห้องคอมพิวเตอร์ (น้องต้น กะ น้องหยู)น้องสุดหล่อประจำห้องคอมฯ อีกด้วย ที่สร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นสำหรับวันนี้..... ดีใจเล็กๆ วันนี้เราได้เจอะเจอ อ.ศุภวิทู ที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วยค่ะ