แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2550-2554 & แผนปฏิบัติการประจำปี 2550

  ติดต่อ

  แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2550-2554 & แผนปฏิบัติการประจำปี 2550  

เมื่อเริ่มต้นปีงบประมาณ 2550 ทุกหน่วยงานจะดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงาน คณะสหเวชศาสตร์ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ 2550-2554 และแผนปฏิบัติการประจำปี 2550 ซึ่งประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและระบบคำรับรองปฏิบัติราชการ ในแต่ละด้านดังนี้
1.  ด้านคุณภาพบัณฑิต 
2.  ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
3.  ด้านบริการวิชาการ
4.  ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
5.  ด้านการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 
6.  ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน
7.  ด้านระบบการประกันคุณภาพ

สริตา
5 ต.ค.49

วิสัยทัศน์ คณะสหเวชศาสตร์ จะเป็นคณะวิชาแห่งการวิจัย ภายในปี 2553

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ARU~Council

หมายเลขบันทึก: 53409, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 16:03:24+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ดัชนีที่1.2-50

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)